Селското стопанство се свива с 8,8% през 2014 г.

Намаляват както цените, така и физическите обеми в почти всички отрасли на сектора

НСИ:

Селското стопанство се свива с 8,8% през 2014 г.
Автор: Стилиян Гребеничарски

Стойността на произведената в селското стопанство на България крайна продукция се свива с 8,8% през 2014 г. спрямо предходната, достигайки 7,841 млрд. Това става ясно от публикуваната първоначална оценка на сектора от Националния статистически институт.

Понижението се дължи както на тенденциите на световните пазари и спада в цените - 3,9 процентни пункта, така и по-ниския обем продукция - 4,9 пр. п. Динамичната метеорологична обстановка и обилните валежи влошиха качеството на земеделската реколта в редица региони и забави прибирането ѝ.

Брутната добавена стойност в селското стопанство за годината възлиза на 3,133 млн. лв. и намалява с 5,5%. 3,9 пр. п. от спада се дължи на ценовото равнище, а 1,6 на понижение в обемите.

Реалният индекс на дохода в селското стопанство през 2014 г. намалява с 10,7% спрямо 2013 г. За сравнение, през 2013 г. спрямо 2012 г. намалението е незначително - с 0,3%. Нетният опериращ излишък/нетен смесен доход в селското стопанство намалява с 11,7%, а нетният предприемачески доход - с 12,2%.

През 2014 г. стойността на междинното потребление в селското стопанство е 4,709 млрд. лв., като в резултат на намалени количества и цени на направените вложения, се понижава с 10,8% на годишна база.

Въпреки, че стойността на продукцията от зърнени култури (2,194 млрд. лв.) намалява с 10,9% през тази година, те продължават да имат най-голям дял в общото производство на сектора - 27,9%. С 1,613 млрд. лв., техническите култури заемат дял от 20,6%, но стойността им също намалява – с 5%. Продуктите от животновъдството (1,2 млрд. лв.) съставляват 15,3%, а селскостопанските животни (925 млн. лв.) – 11,8%.

Зеленчукопроизводството дава едва 3% от общата селскостопанска продукция, а овощарството – 4,8%.


Спад в общата стойност отчитат всички отрасли без три. Другите растениевъдни култури нарастват почти три пъти (288%), но до едва 51,3 млн. лв. С 22% нараства овощарството до 373,5 млн. лв. Обемът на плодовете остава стабилен спрямо 2013 г., а покачването се дължи изцяло на изменение в цените, въпреки опасенията, че руското ембарго ще доведе до дъмпингов внос в страната. С 5,7% нараства стойността на продуктите от животновъдството – 1,2 млрд. лв., което отново се дължи на тяхното поскъпване.

Увеличение във физическите обеми, което обаче е неутрализирано от спад в цените, има при техническите култури – с 6,3% и фуражните добавки – 4,5%.

Най-сериозен спад в обема продукция е регистриран при семената и посадъчните материали - 26%, следвани от препаратите за растителна защита - 15,6%. Най-значително е поевтиняла продукцията от картофи – с над 41%, и торове и почвени материали – с 13,7%. Общата стойност на продукцията се свива най-силно при картофите – 42% и семената и посадъчния материал – 25,2%.

Пълните данни от предварителната оценка за селското стопанство можете да откриете ТУК.

Коментари: 0