Семействата с детски, отпуснати между 1 март и 28 юли, получават нова преценка

Те трябва да посетят службите за социално подпомагане по определен график

Семействата с детски, отпуснати между 1 март и 28 юли, получават нова преценка
Всички семейства, които са получили детски добавки в периода 1 март - 28 юли на 2015 г. ще трябва да посетят службите за социално подпомагане тази година, за да декларират дали отговарят на новите условия за изплащане на средства. Посещението ще се извършва по определен график, като до края на януари в службите трябва да отидат семействата, на които е отпусната помощ от 1 март.

Необходимостта от това се налага поради влезлите в сила промени в Закона за социално подпомагане, с които се затяга режимът за отпускане на месечна помощ за отглеждане на дете, обяснява Зоя Попова, главен експерт към Агенцията за социално подпомагане. 

Родителите ще трябва да декларират дали семейството живее постоянно в страната или дали има промяна при обстоятелствата, при които помощите са отпуснати. Тук трябва да се отбележи и, че след 28 юли има промяна в дефиницията за семейство - родители, които живеят на един й същ адрес и са без сключен граждански брак също биват разглеждани като семейство. 

"Лицата първо трябва да посетят Дирекцията, за да декларират има ли промяна или няма в обстоятелствата. При тези, при които промяната е свързана с родители, съвместно живеещи на един адрес, само те подават ново заявление-декларация с нова преценка, с всички необходими документи.", заяви Зоя Попова, цитирана от БНР.

След това ще се направи преценка дали средствата ще продължат да бъдат получавани от родителите. Декларации няма да подават само приемните родители и семействата на деца с увреждания.

Графикът предвижда до края на февруари дирекциите да посетят родителите с отпуснати семейни помощи от 1 април и 1 май на 2015 г. А до 31 март – тези, на които парите са отпуснати след 1 юни и 1 юли.
Коментари: 0