Ще обменяме финансова информация с други страни автоматично

Изменението е заложено в проект за промени в ДОПК

Ще обменяме финансова информация с други страни автоматично
168 ~ 2 мин. четене

Автоматичен обмен на финансова информация с редица държави и регламентиране на задълженията за събирането, проверката и предоставянето й от страна на българския финансови институции. Това предвижда нов проектозакон за изменение и Допълнение на Данъчно-осигурителния просеуален кодекс (ДОПК), публикуван за обществено обсъждане до 1 септември 2015 г.

Подобни промени се налагат, за да може автоматичният обмен на информация да бъде ефективно осъществен по отношение разкриването на банковата, застрахователна и професионална тайна.

С проекта за промени в националното законодателство се цели въвеждането на европейски директиви касаещи задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане. Страната има задължението в срок до 31 декември 2015 г. да приведе националното законодателство в съответствие с разпоредбите на директивите на Брюксел в тази насока.

Законопроектът отразявя и разпоредбите на подписаното между българското правителство и правителство на САЩ на 5 декември 2014 г. в София споразумение за подобряване спазването на данъчното законодатеслство на САЩ при откриване на сметки в чужбина.

Споразумението е ратифицирано от българския парламент през април 2015 г. и е влязло в сила след обнародването му в Държавен вестник на 26 юни 2015 г.

Чрез транспортирането на европейските норми ще се регламентира особен вид административно сътрудничество между България, държавите членки на Европейския съюз (ЕС), трети страни и Европейската комисия (ЕК). Става дума за реализирането на автоматичен обмен на финансова информация.

Държавите, които са приели директивите, България ще трябва системно да предоставя финансова информация в областта на данъчното облагане, свързана с местни лица, за данъчни цели, без отправено искане и на предварително определени интервали от време.

Подкрепи Economic.bg