Шведски учени създадоха „енергийна хартия”

Съдържанието й се състои от целулозни нановлакна и проводим полимер

Шведски учени създадоха „енергийна хартия”

Изследователи от шведския университет Линкьопинг създадоха материал с изключителна способност да съхранява електроенергия. Учените наричат своята разработка „енергийна хартия“.

Съдържанието на хартията се състои от целулозни нановлакна и проводим полимер. Един лист от тази хартия е с диаметър 15 см и дебелина не по-малко от 1 мм има капацитет 1 фарад – колкото е и на йонисторите, достъпни на пазара.

Листът може да издържи стотици цикли на презареждане само за броени секунди. Новият материал показва рекордни за органичната електроника стойности на параметрите, включително и сила на тока.

Една от най-перспективните области за приложение на подобен материал са системите за електрозахранване с използване на възобновяеми източници – като вятърни генератори и слънчеви батерии.

За тези системи са характерни колебания в количеството изработвана енергия, затова наличието на капацитет за нейното съхранение позволява равномерно захранване, независимо от природните условия, часа и сезона.

Предимствата на „енергийната хартия“ са също така възможността за изготвяне на листа с произволна дебелина и фактът, че този лист може да се огъва като обикновена хартия. Пред учените остава задачата да разработят технологичен процес за масово производство на новия материал.

Коментари: 0