Siemens представи визията си за \"дигитализираното предприятие\"

Конференцията бе посветена на Интернета на нещата

Siemens представи визията си за \
232 ~ 2 мин. четене

Siemens е единствената компания, която предлага целия пакет от технологии, необходими за създаването на „дигитално предприятие”. Това заяви Leonhard Muigg, координатор за Индустрия 4.0 в Siemens Австрия, по време на конференция в София, посветена на Интернета на нещата.

В презентацията си г-н Muigg се спря на концепцията на германското правителство за Индустрия 4.0 и готовността на Siemens да отговори на набиращите скорост тенденции за дигитализация и автоматизация на производствените процеси. Продуктите и бизнес моделите, които някога са давали на компаниите конкурентни предимства, вече не работят достатъчно добре, изтъкна той.

Г-н Muigg се спря подробно на основните характеристики на Индустрия 4.0: свързаността на хора, съоръжения и системи по цялата стойностна верига, информация в реално време от и към доставчици, производители и клиенти, както и възможността елементи от веригата да бъдат непрекъснато оптимизирани по отношение на цена, ресурси и клиентски нужди.

Експертът изтъкна, че ако искат да запазят конкурентните си предимства, компаниите – производители и доставчици, трябва да се възползват от „умните” иновации, които съкращават времето за пускане на продукта до пазара, подобряват ефективността и гъвкавостта на процесите. Необходим е холистичен подход по цялата стойностна верига – от продуктовия дизайн през планирането и производството до последващото обслужване, подчерта той.

Г-н Muigg отбеляза, че Siemens е единствената компания, чиито технологии комбинират реалния и виртуалния свят „под един покрив”. Той се спря по-подробно на т.нар. Digital Enterprise Software Suite, който обединява възможности за управление на жизнения цикъл на продукта (Product Lifecycle Management), управление на производствените операции (Manufacturing Operation Management) и интергирана производствена автоматизация (Integrated Production Automation).

Заводът на Siemens в Амберг, Бавария, дава представа как ще изглежда дитигализираното предприятие на бъдещето, отбеляза австрийският експерт. Той подчерта, че над 75 на сто от операциите в производственото предприятие, което произвежда контролери SIMATIC, са автоматизирани. Резултатът е минимална човешка намеса на фона на над 99, 99 процента продукция без дефекти.

Технологиите за изграждането на „дигитализираното предприятие” на бъдещето са част от бизнеса на направление Дигитализирано производство на Siemens. Направлението разполага с обширно портфолио от интегрирани хардуерни и софтуерни продукти и технологични услуги, които позволяват на промишлените предприятия в цял свят да повишат гъвкавостта и ефективността на производствения процес и да съкратят времето за пускане на продукцията на пазара. Крайната цел е комплексното цифрово представяне на цялата физическа верига — от закупуването на суровини до реализацията на готовата продукция. 

Подкрепи Economic.bg