Симеонов ще се размине със Съвета за интеграция на хората с увреждания

ГЕРБ ще променят правилата въпреки думите на Бисер Петков, че те са за бъдещето и че не трябва да се съобразяват с този кабинет

Симеонов ще се размине със Съвета за интеграция на хората с увреждания
Валери Симеонов най-вероятно няма да оглави Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, който ще бъде създаден след окончателното приемане на новия Закон за хората с увреждания.

Засега в проекта за Закона е записано, че председател на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания трябва да е вицепремиерът по демографска политика – пост, който в момента се заема от Симеонов.

Зам.-председателят на социалната комисия към парламента и депутат от ГЕРБ Светлана Ангелова по време на днешното гледане на първо четене от народните представители на новия закон увери, че между първо и второ четене управляващата партия ще промени законопроекта и Съветът ще се оглавява от министъра на труда и социалната политика.

Решението на партията е интересно на фона на изказването на социалния министър Бисер Петков от преди два дни, който тогава каза, че за него е нормално ресорният вицепремиер по демографска политика да е председател на новия Съвет за интеграция на хората с увреждания. Той обясни, че правилата са за бъдещето и че тази мярка не е съобразявана с този кабинет, а занапред.

Малко след 12 ч. депутатите единодушно приеха новия закон. Народните представители отбелязаха, че с него не се решават всички проблеми, но се правят първи, важни стъпки. Предстои прецизиране на текстовете между първо и второ четене.

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков благодари за подкрепата на депутатите, както и на всички участници в работната група, които са помогнали за подготовката на този "трудно родил се законопроект". Приемането на закона е първата стъпка към положителната промяна за хората с увреждания, която те очакват, посочи той.

Новият закон предвижда една структура да предоставя всички мерки за подкрепа. От 1 януари 2021 г. трябва да се създаде Държавната агенция за хората с увреждания, която да осъществява дейности, свързани с изготвяне на индивидуалната оценка на потребностите и координиране на политиката за правата на хората с увреждания. Целта е единната структура да координира изпълнението на цялостната държавна политика в сектора.

Създава се Съвет за наблюдение, който да гарантира защитата на правата на хората с увреждания и да извършва дейности по насърчаване, защита и наблюдение на прилагането на Конвенцията за правата на хората е увреждания, както и да провежда консултации с представителните организации на и за хора с увреждания.

Определят се нови форми на подкрепа, идентифицирани чрез индивидуална оценка на потребностите, която изследва свързаните със здравословното състояние на човека с увреждания функционални затруднения и наличието на бариери при изпълнението на ежедневните и други дейности, както и вида на необходимата подкрепа. Чрез установяване на вида подкрепа човекът с увреждане ще се насочва към компетентните институции и организации за реализиране на съответните му права. Новият подход при изготвяне на индивидуалната оценка предвижда същата да се извършва от специализирани отдели към дирекции "Социално подпомагане".

Конкретните видове подкрепа ще са от два компонента - месечна финансова подкрепа в зависимост от степента на увреждане и целеви помощи съобразно вида на увреждането и в зависимост от потребностите.

Предвижда се от 1 януари 2020 г. финансирането и предоставянето на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания да се осъществява от системата на здравеопазването. Те ще се предоставят в натурално измерение и в съответствие с нов механизъм и утвърдени стандарти за качество.

Създават се възможности за гарантиране на равен достъп до образование и професионално обучение, осигуряване на заетост в обичайна, специализирана и защитена работна среда, както и адекватна подкрепа за работещите хора е увреждания и техните работодателите. Квотният принцип се въвежда и за частния сектор, като ще се отнася за работодатели с численост на персонала от 50 и повече служители.

Регламентира се и нова форма на заетост - защитената заетост за хора с трайни и множество увреждания, осъществявана в центрове за защитена заетост.

Предвижда се и промяна в Кодекса за социално осигуряване във връзка със зачитане за осигурителен стаж при пенсиониране на времето, през което са полагани грижи за лице с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане над 90 на сто, както и за дете, което се нуждае постоянно от чужда помощ.

Ще бъде създадена информационна система за хората с увреждания, която ще служи за наблюдение и анализ на социално-икономическия статус на хората с трайни увреждания.

Коментари: 0