Синдикати и бизнес обучават малки фирми как да работят с големите

Целта е да се подобри качеството на условията на труд и работните места

Синдикати и бизнес обучават малки фирми как да работят с големите

Работодатели и синдикати обучават малките фирми как да работят с големите. Най-големият синдикат у нас КНСБ обединява усилия с 2 от водещите работодателски организации – КРИБ и БСК, в проект за достоен труд за доставчиците на мултинационалните компании. 

Инициативата бе представена още в средата на годината, а през последните месеци се развива с бързи темпове и в нея се включват все повече участници.

Идеята е 100 големи компании да се пренесат опита и добрите практики, мениджмънта и качеството на производството в 400 малки и средни предприятия в България.

Чрез серия от общи инициативи трябва да се подобрят условията на труд, да се повиши качеството на работните места, да се усъвършенстват системите и механизмите за прилагането на трудови, осигурителни и екологични стандарти.

В България 120 големи компании са си изградили вериги за доставки. Според мнение на представител на Световната банка веригата на стойността е къса и се създава ниска добавена стойност, а на българските фирми се възлагат предимно евтини поръчки, подчерта Димитров.

Секторът, в който мултинационалните компании са най-активни е търговията на дребно – 30 на сто срещу 17 на сто средно за ЕС, където основният сектор са бизнес услугите. Други важни сектори са селското стопанство, строителството и туризма. Родните мултинационални компании в сферата на високотехнологичните производства са само 0,8 на сто.

Предвиждаме и обучение на работниците от малките и средни предприятия за безопасността на труда и повишаване на стандартите, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Коментари: 0