Sirma създаде нова образователна платформа

Euroguidance дава информация за възможностите за образование в България

Sirma създаде нова образователна платформа
236 ~ 1 мин. четене
Sirma Solutions и AdminSoft създадоха нова база данни за избор на образователна форма и квалификация по програмата на ЕС "Учене през целия живот". 

Платформата Euroguidance включва изчерпателни данни за възможностите за образование в България, което улеснява потребителите в избора им и подпомага чуждестранните младежи, които избират България за своето образование. Млади хора от над 120 страни от цял свят учат у нас. 

Интерфейсът на системата е лесен за използване и позволява автоматизирана актуализация на данните за следващата учебна година. Платформата е създадена по поръчка на Центъра за развитие на човешките ресурси, който изпълнява функция на национална агенция по програмата на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта "Еразъм+". 

На създаденият портал може да се видят всички форми на образование и квалификация в областта на средното и висшето образование, както и наличните курсове и програми, свързани с възможността за учене през целия живот. Също така, потребителите имат достъп до данните за контакт на съответните образователните институции. Проектът е реализиран за два месеца.

За неговото осъществяване е изградена и внедрена национална база данни за нуждите на ЦРЧР, която е свързана с Европейската платформа „Learning opportunities and qualifications in europe“ (http://ec.europa.eu/ploteus).
Подкрепи Economic.bg