Скок на пътуванията в чужбина през януари

Регистрира се увеличение при пътуванията със служебна цел и с цел почивка и екскурзия

Скок на пътуванията в чужбина през януари
136 ~ 2 мин. четене
Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2015 г. регистрират ръст от 8,3% на годишна база, като за периода това са общо близо 300 хил. души, показват данните на Националния статистически институт за предходния месец.

 Увеличение на пътуванията на български граждани има към Франция - с 93.6%, Обединеното кралство - с 66.1%, Белгия - с 20.7%, Гърция - с 19.9%, Испания - с 14.2%, Сърбия - с 12.2%, Германия - с 11.1%, и други.

Същевременно намаляват пътуванията към Чешката република - с 26.8%, Турция - с 13.4%, Италия - с 12.6%, Румъния - с 11.4%, Австрия - с 8.0%, и други. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през януари 2015 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 46.2%, следвани от пътуванията със служебна цел - 32.6% и с цел почивка и екскурзия - 21.2%.

В сравнение с януари 2014 г. сe регистрира увеличение при пътуванията със служебна цел и с цел почивка и екскурзия - съответно с 35.9 и 8.0%, докато тези с други цели намаляват с 5.2%. През януари 2015 г. с други цели са били 65.5% от пътуванията към Руската федерация и 64.1% - към Турция.

Пътуванията към Белгия със служебна цел са 69.8%, а тези към Италия с цел През януари 2015 г. посещенията на чужденци в България са 393.4 хил., или с 6.9% над нивото от януари 2014 година. Регистрирано е увеличение на посещенията със служебна цел и с други цели - съответно с 43.9 и 20.2%, докато посещенията с цел почивка и екскурзия намаляват с 13.2%.

От общия брой чужденци, посетили България през януари 2015 г., дeлът на гражданите от Европейския съюз е 43.5%, или с 4.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличение е регистрирано при посещенията на граждани от Белгия - с 12.5%, Франция - с 11.1%, Германия - с 9.0%, Италия - със 7.0%, Обединеното кралство - с 6.7%, Австрия - с 4.2%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Хърватия - с 13.9%, Чешката република - с 8.1%, и други. Увеличават се и посещенията на граждани от групата „Други европейски страни" - със 7.6%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Турция - с 20.8%.

През януари 2015 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 41.2%, следвани от посещенията с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - 38.5%, и със служебна цел - 20.3%. Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 94.1% от всички посещения на граждани от Израел, 89.1% - от бившата югославска република Македония, и 72.2% - от Сърбия. Служебните пътувания са 57.7% от всички посещения на граждани от Австрия и 50.8% - от Германия, а с други цели са 65.4% от посещенията на граждани от Румъния и 51.4% - от Гърция.

Подкрепи Economic.bg