Слънчев растеж

Нарастват инвестициите във възобновяеми енергийни източници през 2015 г.

Слънчев растеж
244 ~ 2 мин. четене
Автор: Александра Сотирова

Повече от половината от инвестициите в сектора на електроенергията през 2015 г. са вложени във възобновяеми енергийни източници в света (ВЕИ), сочи нов доклад на ООН "Глобални тенденции в инвестирането във възобновяеми енергийни източници." В същото време пазарните лидери са развиващите се страни, особено Китай, а най-голям спад на инвестициите във възобновяеми енергийни източници анализаторите регистрират в ЕС, най-вече в Германия.

Според изследванията, провеждани от Франкфуртската школа на финансите, Програмата на ООН за околна среда и Bloomberg New Energy Finance, глобалните инвестиции във възобновяеми енергийни източници (с изключение на ВЕЦ с мощност над 50 Мвт, чието изграждане, според природозащитниците, е в ущърб на екосистема на региона) възлизат на $ 266 милиарда ($286 млрд., като се вземат предвид научните изследвания и разработки).

В същото време инвестициите в електроцентрали, работещи на въглища и газ, се оказват два пъти по-малко - $ 130 млрд. Ако вземем предвид общите обеми на въведените мощности, то също повече от половината (54%) нови електроцентрали, заработили по света през миналата, година, работят с енергия от възобновяеми източници.

Сред основните причини за развитието на сектора експерти назовават, намаляването на разходите за оборудване и производство на енергия, особено в слънчевия сектор, както и промените в макроикономическата ситуация, свързани с очакваното (и прието) ново глобално споразумение за климата, въведено в Париж.

Според доклада, най-бързо развиващите се инвестиции са в слънчева енергия (12%, до $ 148 милиарда евро). Инвестициите в областта на вятърната енергия също са нараснали с 9%, до $ 107 млрд. На този фон, рязко (с 46%) са намалели инвестициите в енергия от биомаса, съставяйки само $ 5 милиарда. Увеличават се значително средствата в технологии за съхранение на енергията.

Лидерите в инвестициите във възобновяеми енергийни източници са главно развиващите се страни (55% от общия брой, 19% повече, отколкото през 2014 г.), включително и Индия (ръст на инвестициите от 22%), Южна Африка (329%), Мексико (105%) и Чили (151%). Добри показатели също показват Мароко, Турция и Уругвай (последният през изминалата година направи абсолютен световен рекорд за електроцентрали на глава от населението). Въпреки това, абсолютен лидер в инвестициите е Китай, който инвестира $ 103 милиарда в алтернативни източници на енергия (17% повече, отколкото през 2014 г.), което представлява около 1/5 от общия обем на инвестициите във възобновяеми източници на енергия в света. 

Анализатори изтъкват, че водещата роля на развиващите се страни в сектора на възобновяемите енергийни източници е свързана с необходимостта от въвеждане на нови производствени мощности, за да отговорят на нарастващите нужди на икономиката.

Коментари: 0