След изчистване на пропуски, отново пускат търга за отсечката Мездра – Ботевград

Предишната обществена поръчка беше спряна, заради пропуски в заданието

След изчистване на пропуски, отново пускат търга за отсечката Мездра – Ботевград
Обществената поръчка за определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на двата лота в участъка Мездра – Ботевград са обявени на 10 октомври. Това заяви регионалният министър Петя Аврамова по време на парламентарния контрол в петък. Припомняме, че първоначално търгът беше пуснат през месец март тази година,  но през юли бе спрян, заради пропуски в заданието. Аврамова уточни, че сега тече срокът за подаване на оферти.

„Процедурата беше прекратена през юли, защото е имало противоречие в документацията. В подготвената нова са "изчистени" всички технически пропуски от първата“, обясни министърът.

Проектът ще се финансира със средства от републиканския бюджет. Индикативната му стойност е близо 302 млн. лв. без ДДС. За първи път при изпълнението на тези обществени поръчки ще се приложи нова схема на плащане, която предвижда цялата стойност на договора да се разплати на изпълнителя след като бъде подписан Акт 16 за завършване на обекта и има издадено разрешение за ползване на новопостроения пътен участък. Целта е бъдещите изпълнители да работят максимално мобилизирано и да завършат обекта качествено и в кратък срок.

Аврамова заяви, че пътят Видин - Ботевград, е приоритетен обект и увери депутатите, че лично ще следи процедурите и реализация на проекта в контекста на значимостта му за Северозападна България. В отговор на въпрос за забавянето на обявяването на новата процедурата, министърът посочи, че за нея е било важно документацията по процедурата да бъде изрядна, за да няма повече обжалвания и през следващата година да има избран изпълнител, а в средата на 2019 г. да почне строителството. Министърът изтъкна също и важността на проекта за пътя Русе-Велико Търново наравно с този за Видин-Ботевград - важна за Северна и Северозападна България инфраструктура.

В отговор на друг депутатски въпрос за готовността на ВиК сектора за кандидатстване по Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020" министърът съобщи, че регионалните прединвестиционни проучвания вече са готови. Те дефинират интегрираните ВиК проекти за постигане на съответствия с националното и европейското законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчни води. Завършва работата по идейните проекти за линейна инфраструктура, в процес на съгласуване и одобрение от общинските администрации са подробните устройствени планове, парцеларни планове за водопроводите и колекторите, които са с трасета извън регулираните територии.
Коментари: 0