Служебното Министерство на икономиката се фокусира върху стартъпите

Представителите на предприемаческата общност направиха предложение да се създаде отдел за подкрепа на малкия и среден бизнес

Служебното Министерство на икономиката се фокусира върху стартъпите

“Вниманието на министерството през тези три месеца ще бъде специално насочено към стартъп компаниите, предприемаческите инициативи и възможностите за тяхното финансиране”. Това заяви служебният министър на икономиката Теодор Седларски на среща с представители на предприемаческата общност, организирана за първи път в Министерство на икономиката.

Участниците в срещата представиха основните проблеми, с който се сблъскват. „Това което виждам, е липса на обществено внимание към предприемаческата общност и моето желание е с общи усилия това да бъде променено“- заяви министър Седларски. Представителите на предприемаческата общност очертаха като основен проблем административната тежест и направиха предложение да се създаде отдел за подкрепа на малкия и среден бизнес, който да подпомогне фирмите при изготвянето на документи, свързани с кандидатстване по програмите за финансиране.

Гостите на срещата посочиха затрудненията, които изпитват при подготовката на младите предприемачи и трудностите при финансиране на организациите, изграждащи младите лидери. Апелираха за подкрепа от страна на държавата при организирането на конференции с гост-лектори, които малките организации не могат да си позволят.

Изпълнителният директор на Фонда на фондовете Илия Караниколов представи пред предприемачите държавното търговско дружество за управление на финансовите инструменти. Той поясни, че 150 млн. лева от програмата са разпределени в 4 вида фондове: Фонд за технически трансфер, Фонд за ускоряване и начално финансиране, Фонд за рисков капитал и Фонд Мецанин.  В момента се провежда пазарно проучване, с оглед финализиране на изискванията към бъдещите фонд мениджъри, които ще управляват инструментите. В заключение той поясни, че по инициатива на Министерство на икономиката ще бъде организирана кръгла маса, с която да се затвори първата фаза на публичните дискусии.

Ивелина Пенева - директор на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" от своя страна изтъкна, че е предвидена подкрепа за стартиращи предприятия, разработващи иновации, в една от четирите тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация. Ивелина Пенева представи и обявената в началото на месец февруари процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“, чиято основна цел е предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия с акцент на иновациите.

На срещата бяха обсъдени и последните промени в Търговския закон, приети през месец декември от Народното събрание, които касаят т.нар. „втори шанс“ за бизнеса. Те са в отговор на препоръките на Европейската комисия от 12 март 2014 г. за нов подход към фалита и несъстоятелността на предприятията, които засягат периода преди откриване на производство по несъстоятелност. „Целта е чрез създаване на ефективна процедура с възможност за споразумение, постигнато преди откриване на производството по несъстоятелност, да се договори преструктуриране на задълженията, да се създадат условия за оздравяване и стабилизация на предприятието и за продължаване на дейността му“ - поясни заместник-министър Лъчезар Борисов. Той допълни, че по този начин предприятията могат да останат жизнеспособни и да запазят работните си места.

Друг въпрос, който беше поставен по време на срещата, е възможността чрез Службите по търговско икономически въпроси /СТИВ/, Министерство на икономиката да подкрепи амбицията на стартиращите компании за излизане на чужди пазари. „Ще се постараем да популяризираме СТИВ, като предоставим информация в кои страни имаме позиционирани служби. Нашата цел е да засилим ефективността им и да направим по-достъпна информацията, която те предоставят“, това заяви заместник-министър Любомир Ганчев. За тази цел заместник-министър Ганчев поясни, че се планира организирането на среща на предприемаческата общност с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ и Българска агенция за инвестиции /БАИ/.

Дефицитът на умения в областните градове беше друг проблем обсъден по-време на срещата. Според представителите на общността стартъпите нямат подготовка и увереност при изработване на програмите си, както и умения да управляват своите ресурсите. Те предложиха фокусът да бъде в изграждане на инфраструктурата за стартиращи бизнеси.

От страна на Министерство на икономиката бе поет ангажимент съвместно с ИАНМСП да се организира цикъл от обучения за млади предприемачи, които търсят финансиране. Целта на това обучение е да обхванат възможностите за финансиране, които предоставят оперативните програми, банковото кредитиране и Фонд мениджър на финансови инструменти в България, както и всякакви други източници на финансиране на стартиращия бизнес.

Първата среща на екипа на Министерство на икономиката с представителите на стартъп общностите бе оценена като процес на стесняване на дистанцията между бизнеса и институциите. Отправено бе и предложение за подобряване на комуникацията чрез по-засилено присъствие на институциите на конференции организирани от бизнеса, тъй като по този начин най-добре могат да се чуят проблемите и идеите на младите предприемачи.

Коментари: 0