Смартфоните завладяват пазарите до 2018 г.

Пазарът на мобилни технологии ще нарасне с 3% през тази година

Смартфоните завладяват пазарите до 2018 г.

Делът на умните телефони продължава да расте бързо. През четвъртото тримесечие на 2015 г. продажбите им ще възлязат на 435 млн. броя, което е 80% от всички телефони, прогнозира в доклада си IC Insights.

Прогнозите сочат, че през 2018 г. в категорията на смартфоните ще попадат почти всички продавани мобилни телефони, или около 93%. Намаляват и продажбите на по-простите устройства – през 2013 и 2014 г. техните обеми са намалели съответно с 18% и 23%, а през 2015 г. спадът ще възлезе на 27%, смятат анализаторите.

Пазарът на мобилни технологии ще нарасне с 3% през 2015 г., спрямо 2% за миналата година. Докато през 2013 г. водещите производители при смартфоните – Samsung и Applе, заедно са доставили 457 млн. устройства, което им отреди общ пазарен дял от 47%. През 2014 г. делът им намаля до 40%, макар че двете компании продадоха 503,9 млн. смартфона.

IC Insight обяснява тази тенденция с настъплението на китайските производители Xiaomi, Yulong (Coolpad) и THL (Alcatel). Миналата година шест водещи компании от Китай, като Lenovo, Huawei, Coolpad и ТHL, са доставили общо 359 млн. смартфона, отчитайки ръст от 79%. Тези компании вече контролират близо 29% от световния пазар на смартфони спрямо 21% през 2013 г.

Според анализаторите, през първото тримесечие на 2015 г. изброените китайски компании са доставили 83,4 млн. смартфона, което им отрежда общо 25% от глобалния пазар на умни телефони.

Коментари: 0