Собственикът на „Свилоза“ получи разрешение да я свали от борсата

КФН одобри коригираното търгово предложение на „А.Р.У.С. Холдинг“

Собственикът на „Свилоза“ получи разрешение да я свали от борсата
Мажоритарният собственик на свищовското предприятие за целулоза „Свилоза“ АД получи разрешение от Комисията за финансов надзор (КФН) да изкупи останалите 6.74% от капитала на дружеството и да го свали от борсата. Регулаторът е приел коригираното търгово предложение на „А.Р.У.С. Холдинг“ АД, чийто мажоритарен собственик е Красимир Дачев.

Мажоритарният собственик първоначално предложи на миноритарните акционери по 4.7 лв. на акция. КФН наложи временна забрана на това търгово предложение, след което то бе коригирано, а цената увеличена на 5.5 лв. за акция.

Обект на търговото предложение са 2 139 070 броя акции с право на глас, представляващи 6.74% от капитала и от гласовете в Общото събрание на „Свилоза“ АД.

„А.Р.У.С. Холдинг“ заяви, че предлаганата цена на акция е по-висока от справедливата цена, средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 6 месеца преди регистрацията на предложението и най-високата цена за една акция, заплатена от предложителя и свързаните с него лица през последните шест месеца преди регистрацията на предложението, пише в мотивите към новата търгова цена.
Коментари: 0