Социалните партньори ще обсъдят удължаване на „60/40“

Мярката „Запази ме“ също ще бъде разширена, ако се постигне съгласие

Социалните партньори ще обсъдят удължаване на „60/40“

Снимка: Красимир Свраков

584 ~ 1 мин. четене

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе днес извънредно заседание онлайн, на което ще бъде обсъден проект на правителствено постановление за удължаване на схемата „60/40“ до 31 май. Социалните партньори ще вземат решение и за удължаване на мярката „Запази ме“ за работещи в неплатен отпуск от затворени заради пандемията обекти до 30 юни.

Удължаването се прави с аргумента, че е наложително подкрепата за бизнеса да продължи и след края на март чрез изплащане на средства на работодатели от засегнатите сектори, за да запазят заетостта на своите работници.

И през допълнителния период на прилагане на мярката „60/40“ работодателите, получили средства, ще изплащат трудово възнаграждение в размер не по-малък от размера на осигурителния доход за октомври 2020 г. и ще внасят дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

С промените при „Запази ме“ хората ще имат право на компенсация за не повече от 60 дни в рамките на 2020 г. и не повече от 90 дни в рамките на 2021 г., в които са ползвали неплатен отпуск във връзка с наложени ограничения.

Коментари: 0