Новопостроените жилища намаляват през второто тримесечие

Най-много сгради са въведени в експлоатация в Пловдив, Варна и Бургас

Новопостроените жилища намаляват през второто тримесечие

Снимка: Economic.bg архив

844 ~ 2 мин. четене
Броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2018 г. е 573, което е с 1.9% по-малко спрямо съпоставимия период на 2017 г. Жилищата в тези сгради също намаляват - сега са построени с 11.3% по-малко, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2018 г. със стоманобетонна конструкция са 74.2%, с тухлена - 21.8%, с друга - 3.5%, и с панелна - 0.5%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (73.5%), следвани от жилищните кооперации (15.5%). През второто тримесечие на 2018 г. в сравнение с второто тримесечие на 2017 г. броят на новопостроените къщи и сгради от смесен тип се увеличава, докато броят на новопостроените жилищни кооперации и вили намалява.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Пловдив - 91 сгради с 274 жилища в тях, Варна - 88 сгради с 502 жилища, и Бургас - 69 сгради с 381 жилища.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (35.5%), следват тези с три стаи (32.3%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 3.7%.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през второто тримесечие на 2018 г. е 206.9 хил. кв. м, или с 2.3% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2017 г., а жилищната площ намалява със 7.6% до 126.8 хил. кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 82.2 кв. м през второто тримесечие на 2017 г. на 90.5 кв. м през същото тримесечие на 2018 г.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Видин - 188.0 кв. м, и Ловеч - 171.8 кв. м, а най-малка - в областите Добрич - 59.1 кв. м, и Плевен - 61.7 кв. метра.
Подкрепи Economic.bg