Спад при нощувките през януари 2021 г.

Данните на НСИ показват 50.3% по-малко хора в хотелите и местата за настаняване през януари 2021 г. спрямо миналата година

Спад при нощувките през януари 2021 г.

Снимка: Unsplash

440 ~ 1 мин. четене

Пандемията е оказала огромно въздействие върху нощувките в местата за настаняване в България. Данните от проведено проучване на Националния статистически институт (НСИ) сочат, че броят на лицата, избрали да пренощуват в хотели и други обекти за отдих, намалява с 50.3% през януари 2021 г. в сравнение със същия период миналата година, достигайки 218.7 хиляди. Срив от 80% е регистриран при чуждите граждани. Намаление се наблюдава и при българите – с 31.4%.

През януари 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 1 634 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 47.1 хил., а на леглата - 95.2 хиляди. Общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 16.8%, а броят на леглата в тях - с 19.3% в сравнение с януари 2020 г., показва проучването.

Най-голям спад на нощувки се отчита в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 62.8%. Въпреки това данните показват, че през януари 2021 г., по-предпочитани са били хотелите с 4 и 5 звезди, като там са реализирани 76.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 41.3% - на българи. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2021 г., е 463.7 хил., което с 56.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Средно по 2.0 нощувки са реализирани от българските граждани, като общият брой на настанени през януари 2021 г. е около 186 хиляди. Чуждите граждани са избрали да пренощуват средно за 2.8 нощувки, а общият им брой е около 32 хиляди.

Приходите от нощувки през януари 2021 г. достигат 26.0 млн. лв., или с 57.3% по-малко в сравнение с януари 2020 г. Регистриран е срив на приходите от чужди граждани със 79.4%, а приходите от български граждани намаляват с 28.6%.

Коментари: 0