Спада износът към ЕС

Вносът също се свива, но с по-бавен темп, формирайки близо 3 млрд. търговски дефицит с 26-те страни за първите девет месеца от годината

Спада износът към ЕС

Снимка: Стоян Йотов - \"Икономика\"

Автор: Стилиян Гребеничарски

 Износът на България за страни от Европейския съюз през септември възлиза на 2,387 млрд. лв. (по цени FOB) и спада с 2,5% спрямо същия месец на 2013 г., става ясно от данните на Националния статистически институт.

За периода януари - септември 2014 г. износът за Общността се увеличава с 2,1% на годишна база и е в размер на 19,9 млрд. лв. Основни търговски партньори на България са Германия (3,9 млрд. лв.), Италия (2,9 млрд. лв.), Румъния (2,6 млрд. лв.), Гърция (2,1 млрд. лв.), Франция (1,4 млрд. лв.) и Белгия (1,4 млрд. лв.), които формират 71,3% от износа за държавите - членки на ЕС. Най-голям ръст има в износа за Финландия (103%), Хърватия (89%) и Белгия – 62%, а най-голям спад за Португалия - с 34%. 
През деветия месец на годината вносът от ЕС също се понижава – с 1,3% на годишна база до 2,8 млрд. лв. (по цени CIF). Вносът за януари - септември 2014 г. нараства с 2,8% спрямо същия период на предходната година и е на стойност 22,9 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия (4,4 млрд. лв.), Италия (2,6 млрд. лв.), Румъния (2,6 млрд. лв.), Гърция (1,9 млрд. лв.) и Испания (1,8 млрд. лв.). Близо 14 пъти нараства вносът от Малта, но до 135,7 млн. лв., този от Кипър се свива с 39% до 40,8 млн. лв.


Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) формирано за месеца е отрицателно – за 373 млн. лв. Натрупаният търговски дефицит от началото на годината е 2,944 млрд. лв. или с 8,3% по-голям от този за деветмесечието на 2013 г. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 2,023 млрд. лв.

Най-голям ръст в износа за ЕС през първите девет месеца е отчетен е сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” - 14,2%. Най-голям спад се наблюдава в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти” (20,1%) и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (20%).

При вноса от ЕС най-голямо процентно увеличение - 9%, е отчетено в сектор „Химични вещества и продукти ”, а най-голямо намаление (с 15,9%) се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход”.

Коментари: 0