Спряха от продажба 23 опасни стоки от \"Илиянци\"

Сред тях са играчки, електроуреди, пиротехнически изделия

Спряха от продажба 23 опасни стоки от \

Инспектори от Главна дирекция „Надзор на пазара“ (ГДНП) при Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) провериха 277 вида продукти в Търговски център “Илиянци”. Констатирани са 94 несъответстващи, от които 56 детски играчки, 16 електроуреда, 14 лични предпазни средства, 4 пиротехнически изделия, 2 радио и телекомуникационни устройства, 1 ръчен електроинструмент и 1 тенджера под налягане.

Взети са 13 проби от играчки и електроуреди. Съставени са 31 акта за административни нарушения и са издадени 23 заповеди за спиране от продажба.  Инспектори от Главна дирекция „Надзор на пазара“ при Държавната агенция за метрологичен и технически надзор продължават участието си в специализирана операция под координацията на Междуведомствения координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари, с цел противодействие на престъпления против митническия режим, данъчната и осигурителната система.

Участвайки в съвместните проверки с представители на органите на МВР, ДАНС и НАП инспекторите на ГДНП проверяват за законосъобразното предлагане на българския пазар на всички продукти, които са от компетенциите на ДАМТН, в това число: различни марки и модели от: играчки, електрически уреди, машини, газови уреди, лични предпазни средства и съоръжения под налягане, пиротехнически изделия и др.

Акцент на проверката е безопасността на потребителите при употреба на продуктите, предлагани за продажба на този пазар. При проверката се следи за наличие на: маркировка за съответствие - СЕ; инструкция за употреба и/или специфични предупредителни текстове на български език; декларация за съответствие/декларация за експлоатационни показатели, когато това се изисква от приложимото законодателство.

За продуктите, за които има съмнение, че представляват риск за потребителя, се вземат образци за изпитване в лаборатория. За установените нарушения на законодателството се съставят актове на нарушителите. За продуктите, за които е констатирано неизпълнение на изискване за безопасност, се издават заповеди за спиране и изтегляне от пазара. Проверката продължава.

Коментари: 0