Средната работна заплата нараства с 4,8% в края на 2018 г.

Вижте в кои сектори е регистрирано най-голямо увеличение

Средната работна заплата нараства с 4,8% в края на 2018 г.

Снимка: Economic.bg

1524 ~ 1 мин. четене
Автор: Божидара Иванова
Средната месечна работна заплата в края на четвъртото тримесечие на 2018 г. е 1171 лв., или с 4,8% ръст спрямо третото тримесечие на 2018 г., сочат данни на НСИ. Най-голямо увеличение е регистрирано в секторите "Образование" (с 13,7%), "Финансови и застрахователни дейности" (6,5%) и "Добивна промишленост" (5,7%). Най-високи заплати получават хората, заети в ИТ сектора - 2788 лв., финанси и застраховане - 1933 лв., производство и разпределение на електрическа енергия - 1888 лв. Най-ниски са били заплатите в хотелиерство и ресторантьорство - 705 лв., други дейности - 833 лв. и строителство -901 лв. 

Наетите лица по трудово правоотношение към края на миналата година намаляват с 26,3 хил. души, или с 1,1% спрямо края на септември 2018 г. и достигат 2,29 млн. Най-голямо намаление се наблюдава в хотелиерство и ресторантьорство (8,9%) и селско, горско и рибно стопанство (8,7%). Най-голямо увеличение на наетите е регистрирано в дейностите ИТ сектора и в сферата на образованието - по 0,7%.

В края на декември 2018 г. наетите лица по трудово правоотношение се увеличават с 14,6 хил., или 0,6% в сравнение с декември 2018 г. Най-голямо увеличение се наблюдава при наетите в строителството - 6,8 хил., ИТ сектора - с 4.4 хил. и в сферата на здравеопазването - с 3.1 хил., а най-голямо намаление - в преработващата промишленост - с 2.3 хиляди.

Средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие нараства със 7,4% в обществения сектор и с 6,8% в частния. 
Подкрепи Economic.bg