Средният осигурителен доход за месец май е 768,85 лв.

Забелязва се спад спрямо месец април

Средният осигурителен доход за месец май е 768,85 лв.

Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец май 2016 г. е 768,85 лв., съобщава Националният осигурителен институт.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.06.2015 г. до 31.05.2016 г. е 744,62 лв.

През месец април 2016 г. размерът на средния осигурителен доход за страната бе 772,76 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец юни 2016 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

Коментари: 0