Standard & Poor`s определи стабилна перспектива за България

Оценката за рейтинга е подкрепена от ниския правителствен дълг, ограничаващ фактор e ниското равнище на доходите

Standard & Poor`s определи стабилна перспектива за България
192 ~ 1 мин. четене

Агенцията за кредитен рейтинг Standard&Poor`s потвърди дългосрочния и краткосрочен кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута `BB+/B` със стабилна перспектива.

Оценката за рейтинга е подкрепена от ниския правителствен дълг, а като ограничаващи фактори са посочени относително ниското равнище на дохода на глава от населението, слабостите в управлението и влошаващата се демографска ситуация. Standard&Poor`s предвижда постепенно подобрение на фискалната позиция в средносрочен план, предаде БГНЕС.

Агенцията отчита усилията, които са предприети за засилване на банковия надзор, стартиралия процес на въвеждане на директивата за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, която определя правилата за справяне с банкови фалити, като се сведат до минимум загубите за данъкоплатците. От рейтинговата агенция отчитат големия дял на гръцките банки в активите на банковия сектор като рисков фактор за страната ни.

Standard&Poor`s посочва и условията, при които би могла да повиши рейтинга на България, а именно – ако правителството адресира ефективно проблемите в управлението, с което да повиши потенциала за растеж и да спомогне за привличането на повече преки чуждестранни инвестиции в експортния сектор, или при по-високи от прогнозните растежи на БВП, така, че фискалната консолидация да се осъществи за по-кратък период. Подкрепи Economic.bg