Стара планина холд - 20 успешни години

Групата успешно се реализира в над 40 страни на 5 континента

Стара планина холд - 20 успешни години

Стара планина холд АД е българска холдингова компания, която обединява производствени предприятия от областта на хидравличното машиностроене, производството на акумулатори, парфюмерията и козметиката, текстила и облеклото, а също и финансови компании. Годишните продажби на групата са над 180 млн. лв., като продукцията успешно се реализира в над 40 страни на 5 континента.

Консолидираната годишна печалба надминава 17 млн. лв. Холдингът и големите предприятия от групата прилагат политика на ежегодно разпределяне на дивиденти. Стара планина холд АД е единствената публична компания у нас, плащала дивиденти всяка година от листването си през миналия век.  За 19 финансови години дивидентите, разпределени за акционерите на холдинга и на неговите предприятия, са над 86 млн. лв.

Първоначалната инвестиция в акциите на Стара планина холд АД има дивидентно покритие 6,7 пъти, а стойността на инвестицията е нараснала 88 пъти.

Акциите на холдинга, които са 21 млн., активно се търгуват на Българската фондова борса - София. Свободнотъргуемите акции са близо 59% от капитала и са притежание на над 20 хиляди акционери. Акцията на холдинга е в групата сини чипове на борсата. Тя е включена в борсовите индекси SOFIX, BGTR30, BGBX40 и CGIX, както и в 8 от световните индекси STOXX©. Индексът CGIX включва емисиите от акции на седем компании с най-добро корпоративно управление на Българската фондова борса. Израз на това е и мястото на акцията в инвестиционните класации - през 2017 г. Стара планина холд АД се класира на първо място в индекса “Доверие в мажоритарните собственици” на Инвестор.БГ. В същата класация акцията на М+С Хидравлик АД е на трето място, а акцията на Хидравлични елементи и системи АД заема шеста позиция. В подреждането “Дългосрочна инвестиция до 2021 г.” трите компании са класирани съответно на трето, четвърто и девето място.

Васил Велев, изпълнителен директор:

Стара планина холд АД ще продължи да управлява дъщерните си компании, като поставя високи цели в областта на качеството, производителността и рентабилността. Справедливото разпределение на добавената стойност в групата между работниците и служителите, акционерите и фиска е част от фирмената ни култура. През последната година ръстът на средната месечна работна заплата в предприятията от групата е 11%. През 2017 г. ще продължим своята активна инвестиционна политика, като очакваме с ръст от 75% инвестициите да достигнат 23 млн. лв. Планираните инвестиции в основната си част са за модернизиране на производствените мощности, за иновации, както и за развитие на организационния капацитет и човешките ресурси в дружествата. Това е ключовият фактор за продължаващия успех. 

Коментари: 0