“Стара планина“ купи два винпрома и производител на резервни части

От компанията обявиха, че общо за трите предприятия ще бъдат платени 2.64 млн. лв.

“Стара планина“ купи два винпрома и производител на резервни части
Публичният холдинг „Стара планина холд“ АД придоби мажоритарен дял в два винпрома и един производител на резервни части за селскостопанска техника. От компанията обявиха, че общо за трите предприятия ще бъдат платени 2.64 млн. лв.

„Стара планина“ е купила 33 492 броя акции от великотърновския „Винпром“ АД срещу 1.953 млн. лв. Всяка акция е с номинал 2 лв., а придобитото количество представлява 95.69% от капитала. Продавач на акциите е „Имоти-С“ АД.

Холдингът е придобил 19 827 броя акции, всяка с номинал 3 лв., представляващи 68.99% от капитала на „Дионисий“ АД, град Никопол, на цена 99.1 хил. лв. Продавач на акциите е “Устрем Холдинг” АД.

„Стара планина холд“ АД закупи и 10 882 дяла, представляващи 80% от капитала на „Устрем“ ООД, на цена 587.6 хил. лв. Продавач на дяловете е “Устрем Холдинг” АД, гр. София, ЕИК 831717584.

Публичният холдинг има намерение да инвестира в модернизацията и развитието на предприятията. С придобиването на новите дъщерни дружества се очаква консолидираните годишни приходи от продажби да достигнат 194 млн. лв.

„Стара планина холд“ АД е записал и притежава също така 25% от капитала на новорегистрираното дружество МЦ "Център за превенция на здравето" ООД. Общият размер на капитала е 10 хил. лв. Медицинският център ще извършва (но не само) ранна диагностика, лечение, рехабилитация и профилактика на заетите лица в предприятията от групата на „Стара планина холд“ АД.

„Винпром“ АД е действащо предприятие с основен предмет на дейност: изкупуване на грозде и плодове за промишлена преработка; производство на оцет и други продукти на винарската промишленост; бутилиране, транспорт и търговия. Работната площадка на предприятието е разположена на площ 38 дка в близост до ЖП гара Велико Търново. Предприятието разполага с две бутилиращи линии с производителност 6000 бутилки на час. Във „Винпром” АД е организирано механизирано палетно обслужване на бутилираната продукция. Дружеството има централна заводска лаборатория и цехови лаборатории за анализи на продукцията.

„Дионисий“ АД е в трайни търговски отношения с „Винпром“ АД. Основната дейност на предприятието е изкупуване на грозде и плодове, които доставя на „Винпром“ АД за производство на оцет.

„Устрем“ ООД е действащо предприятие с предмет на дейност: производство на резервни части за зърнокомбайни, селскостопански машини и нестандартно оборудване; търговска дейност в страната и в чужбина. Производствената база е разположена на площ 35 дка. Предприятието е специализирано в производство на резервни части за руски и немски зърнокомбайни и други селскостопански машини. Разполага с вътрешнозаводски транспорт. Внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008.

Коментари: 0