Стартира изпълнението на ГИС система за „Единна информационна точка“

Целта на проекта е да се съберат на едно място данни за трасетата на цялата техническа инфраструктура на България

Стартира изпълнението на ГИС система за „Единна информационна точка“
1104 ~ 2 мин. четене

Проектът за изграждане на ГИС базирана електронна платформа "Единна информационна точка" стартира официално днес на откриваща среща в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Изпълнител на проекта е ЕСРИ България. Проектът е финансиран от Оперативна програма "Добро управление" и е със срок на изпълнение 8 месеца от датата на подписване на договора.

Целта е да се съберат на едно място и интегрират данни за трасетата на цялата техническа инфраструктура на България - електронни съобщителни мрежи, ВиК, газ, пътна, жп и електро инфраструктура, топлопроводи, улично осветление и др. 

„Обединяването на цялата информация в единна Географска информационна система ще гарантира повишаване прозрачността и стимулиране на инвестициите във високоскоростни електронни съобщителни мрежи чрез насърчаване на съвместното използване на съществуващата физическа инфраструктура", каза Димитър Геновски, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

По време на събитието стана ясно, че към настоящия момент липсва информация относно изградената физическа инфраструктура, подходяща за разполагане на електронни съобщителни мрежи, което води до дублиране на инфраструктура или увреждане на вече съществуващата и като краен резултат – ненужно влагане на повече средства и време в сходни дейности. Липсва също така информация за планираните дейности по изграждане на физическа инфраструктура и разполагане на електронни съобщителни мрежи.

Основен проблем е и липсата на обща информационна база данни за органите, компетентни да издават съответните актове, както и на ясни правила за формиране на таксите (тарифите) за издаването им, образци на документи за получаване на разрешения и други актове. Разполагането на кабелни електронни съобщителни мрежи и на мрежи с друго предназначение в една и съща територия по различно време често пъти води до многократни разкопавания, шум и замърсяване на тази територия.

По време на срещата стана ясно, че проектът ще се реализира с използване на утвърдена ГИС платформа на водещия световен производител на ГИС - Esri Inc. Системата ще бъде разработена от ЕСРИ България, компания с повече от 20 години опит в сферата на Географските информационни системи. 

Подкрепи Economic.bg