Стартират процедури за концесия на четири плажа

Те ще се отдадат за срок от 20 години

Стартират процедури за концесия на четири плажа

Правителството открива процедури за предоставяне на концесии на четири морски плажа - „Златни пясъци“ в община Варна, „Китен – Атлиман“ в община Приморско, „Созопол – централен“ в община Созопол и „Приморско-север“ в община Приморско.

Целта е плажовете да бъдат обезопасени и да се предоставят услуги от обществен интерес за 20-годишния срок на концесиите. Те ще трябва да се обезпечат с всички дейности по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж. 

Размерът на минималното годишно концесионно заплащане е определен съгласно приетата от Министерски съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното плащане за морски плажове. За плаж „Златни пясъци“ възлиза на 1.7 млн. лв., за плаж „Китен – Атлиман“ - 96 175 лева, за плаж „Созопол – централен“ - 120 593 лева, а за плаж „Приморско-север“ – 23 278 лева.

Концесионерите на морските плажове ще бъдат определени в резултат на конкурс, организиран от министъра на туризма и проведен от комисия, назначена от министър-председателя.

Критериите за формиране на комплексната оценка са съобразни с Решение № 604 от 22 юли 2016 г. на Министерския съвет за утвърждаване на минимални критерии за комплексна оценка на офертите при провеждане на конкурс за определяне на концесионер на морски плаж. Оценката трябва е в отговор на обществените нагласи и очаквания за балансиран държавнически подход при определяне на очакваното концесионно плащане, икономически съотносимост с общодостъпни цени на услуги на предлагани плажни принадлежности – чадъри и шезлонги.

Коментари: 0