Столична община започва борба с некачествените ремонти

Кметът на София заедно с главния архитект предлагат солидарна отговорност за „скритите дефекти“

Столична община започва борба с некачествените ремонти

Снимка: Economic.bg/Архив

Чрез въвеждане на солидарна отговорност при строителството и допълнителна задължителна застраховка за строителя, която да покрива цялата цена на строежа, Столична община ще се бори срещу некачествените ремонти и появилата се практика в последните години задължително да се прави „ремонт на ремонта“.

Един от най-широко обсъжданите и коментирани ремонти е този на улица „Граф Игнатиев“, при който няколко пъти беше направен „ремонт на ремонта“. Отговорността за некачествено реновираната улица се прехвърляше многократно. Именно заради примери като този, при който „топката се прехвърля от човек на човек“, се правят въпросните промени, стана ясно от думите на кмета Йорданка Фандъкова.

Знаем, че изпълнителят на проекта винаги е на предната линия и като такъв на него му се налагат санкции. Но има също така проектанти и надзорници, които трябва да видят навреме пропуските в работния процес, за да не се стига накрая до проблемни обяснения", заяви Фандъкова по време на представянето на инициираните промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ) от Столична община.

Една от основните промени, която се предлага, е въвеждането на солидарна отговорност при строителството. Идеята е всеки, който по някакъв начин участва в строеж или ремонт, който се прави с публични средства, да носи отговорност в случай на поява на дефект „забравена изолация, забравени плочки“, уточни главният архитект на София Здраво Здравков.

„Това ще доведе до едно нормализиране на строителния пазар и смятам, че ще бъде добре приета, защото първоначално е стряскаща отговорността, но тя ще въведе ясни правила. Когато, например, протече определен обект, ние трябва да знаем чия е вината – на проектанта или на строителя“, подчерта Фандъкова.

Друга промяна, която се предлага, е свързана със застраховката на обекта. А именно сключване на допълнителна застраховка, която да е обща с другите участници в целия строителен процес. От общината предлагат промени и в гаранционните срокове. При ремонт на обект по време на гаранцията, тя да спира да тече докато се отстранят щетите. От общината целят въвеждане на солидарна отговорност за всички участниците в строителството - проектант, надзорник и строител, така като се появи дефект да се знае отговорникът.

Целта е когато се изразходват публични средства, ремонтите да не се случват формално и да протече покрив или да се забрави да се сложи нещо. Първоначално солидарната отговорност може и да е стряскаща, но това ще доведе до нормализиране на строителния процес", каза още арх. Здравков.

Предстоят да се направят и допълнителни обсъждания на предложените промени, като за момента те са добре приети от някои организации от бранша, уточни Фандъкова, като добави, че промените са свързани „както с повишаване на качеството на строителството, така и с даване на по-големи гаранции при некачествено изпълнение на строежите.

„Обръщаме се към най-добрите практики, специалисти, експерти и въпреки това ще бъдат подложени на обсъждания. Нека строителите и проектантите да подкрепят тези предложения за промени в ЗУТ, за да защитят своя имидж и престижа на своята професия, защото в крайна сметка говорим за инвестиции с публични средства“, каза в заключение Фандъкова.

Коментари: 0