СУ прави едногодишен курс за учители по информатика и ИТ

Обучението е задочно и завършва с разработка на дипломен проект

СУ прави едногодишен курс за учители по информатика и ИТ

SAP Labs България подкрепя Факултета по математика и информатика към Софийски университет „Св. Климент Охридски” в организирането на едногодишен курс за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител профилирана подготовка по информатика и ИТ” и подготовка за повишаване на професионално-квалификационна степен (ПКС). Обучението в курса е съобразено с най-новите тенденции и изисквания към преподаването по информатика и ИТ в съвременното българско училище.

Курсът е предназначен за учители по информатика, ИТ и/или по математика, които имат желание да се развиват. Формата на обучение е задочна, занятията са в събота, неделя и през ученическите ваканции, a успешното преминаване през курса изисква разработка на дипломен проект. Курсът е с продължителност от ноември 2015 г. до октомври 2016 г.

SAP Labs България затвърждава дългогодишното успешно сътрудничество с ФМИ при Софийски университет „Св. Климент Охридски” като активно подкрепя обучението и чрез предоставяне на материали и водене на някои от курсовете, заложени в програмата на курса. Ключовото развойно звено на немския софтуерен гигант SAP предоставя и финансиране на таксата за курса за избрани учители.

Търсим мотивирани преподаватели, които имат желание и визия как да приложат наученото по време на курса с цел подобряването на подготовката на учениците по информатика и ИТ.“, споделя изпълнителният директор на компанията, Радослав Николов. „Необходимо е желаещите е да ни изпратят CV и мотивационно писмо, а в последствие ще бъдат поканени и за допълнително събеседване. Сред критериите за избор на учители, които ще подпомогнем, са фактори като активности в извънкласни дейности и положени усилия в насока подобряване образованието по ИТ, участия в конференции, готовност на учителите на последващ обучението етап да организират посещения на преподаватели от курса в своите часове, където да покажат как са интегрирали наученото в своите занятия.“, допълва той.

 Кандидатстването за финансиране таксата за участие в курса за допълнителна подготовка по информатика и ИТ е отворено до 1 октомври.

Коментари: 0