Световната банка отпуска $200 млрд. за борба с климатичните промени

Средствата са предназначени за развиващите се страни

Световната банка отпуска $200 млрд. за борба с климатичните промени
Световната банка отпуска $200 млрд. в периода 2021-2025 г. за борба с промените в климата. Средствата са предназначени за развиващите се страни, като сумата е два пъти по-голяма в сравнение с тази от предишния период. Съобщението бе направено веднага след началото на 24-ата конференция на ООН за климата в Полша, с участието на държавни правителствени ръководители и министри от 183 държави, след които и българският президент Румен Радев.

Развитите страни се ангажират да увеличат до 100 млрд. долара до 2020 г. държавното и частното финансиране на политиката за климата на развиващите се страни. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) смята, че страните от Юга искат по-ясни ангажименти на страните от Севера.

Форумът в Катовице си поставя за цел да изработи по-детайлен план за изпълнение на целите, набелязани с подписаното преди три години Парижко споразумение за климата.
Коментари: 0