Таксите на Терминал 1 и Терминал 2 вече са изравнени

Направените изменения са европейска практика, която цели предоставяне на равнопоставеност на всички летищни ползватели

Таксите на Терминал 1 и Терминал 2 вече са изравнени
Правителството одобри промени в Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в България, с които се изравняват таксите за обслужване на пътници през Терминал 1 и Терминал 2 на Летище София. Също така се уеднаквяват и таксите за пътуващите, независимо от дестинацията – вътрешна или международна.

Направените изменения са европейска практика, която цели предоставяне на равнопоставеност на всички летищни ползватели с цел еднакво ценово третиране на пътниците.

Изменя се начисляването на такса паркинг с цел рационалното разпределение при ползването на летищните площи, предназначени за паркиране на въздухоплавателните средства, се казва в съобщението на МС.

Коментари: 0