20-те най-големи фондови борси в света

Инфографиката ги подрежда по пазарна капитализация, възраст и брой на търгуваните компании

20-те най-големи фондови борси в света

Инвеститорите знаят, че фондовата борса на Ню Йорк (New York Stock Exchange - NYSE) е мястото, на което се търгуват най-важните акции, т. нар. сини чипове. Огромни компании като Walmart, Berkshire Hathaway, Exxon Mobil и Coca-Cola се търгуват на борсата, заедно с още 2400 компании и заедно пазарната им капитализация достига 20 трилиона долара.

А къде се нареждат останалите световни борси?

Отговорът дава инфографиката на StocksToTrade.com, която подрежда 20-те най-големи фондови пазара в света.

От нея става видно, че на второ място е американската NASDAQ, а на трето - London Stock Exchange.

Четвърта и пета са борсите в Токио и Шанхай.

Най-старата фондова борса от изброените 20 е тази във Франкфурт. Тя съществува още от Средновековието, от 11-и век, когато градът е център на търговията и паричните трансакции. За рождена година на борсата се счита 1585 г., когато търговците на панаира в града решават да установят фиксирани обменни курсове на различните ползвани валути.

Борсата с най-много търгувани компании е основаната през 1875 г. Фондова борса на Бомбай (Bombay Stock Exchange), която е и първия азиатски фондов пазар. Тя има листнати 5749 публични компании. Средната капитализация на компаниите на борсата е 292 млн. долара.

Борсата с най-голяма пазарна капитализация безспорно е споменатата в началото Ню Йоркска фондова борса (NYSE). Компаниите, които се търгуват на нея, са с обща капитализация от почти 20 трилиона долара.

Следват, както е видно от класацията, NASDAQ ($7 трилиона), London Stock Exchange ($6 трилионаn), Tokyo Stock Exchange ($4 трилиона), Shanghai Stock Exchange ($4 трилиона) и Hong Kong Stock exchange ($3 трилиона).

Само 16 от обхванатите в класацията 20 пазара имат капитализация от над 1 трилион долара. Те са показани на тази карта.

На тях се падат 87% от пазарната капитализация на всички борси в света.

Коментари: 0