ТЕЦ „Варна“ спира работа

Финансовият модел, изготвен от БЕХ и ЧЕЗ, показва, че инвестиция в екологизация на мощностите на този етап е нерентабилна

ТЕЦ „Варна“ спира работа

От 1 януари 2015 г. се прекратява експлоатацията на ТЕЦ „Варна“, стана ясно след края на работата на съвместната група между ЧЕЗ АД и БЕХ ЕАД.  

„Ще продължим да търсим други възможности като например продажба на централата или отдаване под наем. Готови сме да обсъдим всякакви работещи варианти. При всички случаи след 01.01.2015 г. съгласно комплексното разрешително ще се наложи временно да спрем централата, тъй като тя не може да продължи да работи без да е извършена екологизация.“, заяви Минчо Минчев, изпълнителен директор на централата.

В съобщение на ЧЕЗ АД се казва, че разработеният от двете компании финансов модел показа, че „в настоящите условия на регионалния електроенергиен пазар, не е възможно да се структурира надежден бизнес проект за ТЕЦ „Варна“, който да обезпечи евентуална инвестиция в централата.“

Обсъжданията са били насочени към намиране на решение за възможността за бъдеща експлоатация на топлоелектрическата централа, при напълно пазарни и търговски условия, съгласно европейските и национални нормативни изисквания. Извършеният анализ е предвиждал работа на централата на свободния пазар. Основният вариант, разгледан от двете компании, е бил намиране на подходяща форма, включително с участието на трети партньори, за реализация на екологизация и последваща експлоатация на три блока на ТЕЦ „Варна“ (4-ти, 5-ти и 6-ти).

„Разработеният финансов модел показа, че при настоящите цени на електроенергията на свободния пазар, цени на горивото и цени на емисиите на парникови газове, както и други относими фактори, евентуалната инвестиция в централата не е оправдана, тъй като ТЕЦ „Варна“ би произвеждала електроенергия на цена, която няма да е конкурентна на либерализирания пазар в региона“, се казва в заключение на проведените разговори.

От ръководството на ТЕЦ „Варна“ изразяват готовност при представяне на други проекти или аргументирани предложения от заинтересовани страни, съответстващи на националната и европейска нормативна рамка, да продължат дискусиите в търсене на решение за бъдещето на мощностите.

Коментари: 0