Всички топломери и водомери в България стават дистанционни

Депутатите приеха промяната окончателно днес, а крайният срок е началото на 2027 г.

Всички топломери и водомери в България стават дистанционни

Снимка: Pixabay

До 2027 г. уредите за дялово разпределение на топлинна енергия трябва да бъдат подменени с дистанционни. Това решиха депутатите на второ четене днес, приемайки изменения в Закона за енергийната ефективност, с които се транспонират разпоредбите на приетата през 2018 г. Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския съюз.

Промяната ще даде възможност за ежемесечни фактури и отпадането на прогнозните и изравнителни фактури за парно, както и кражбата на топлоенергия от съседи. Всички топлофикации и ВиК ще са задължени да извършват ежемесечно отчитане на потреблението.

До началото на 2027 г. уредите за дялово разпределение на топлинна енергия, които не са с възможност за дистанционно отчитане, трябва да се преустроят така, че да осигуряват възможност за такова, или директно да се заменят с водомери и топломери с дистанционно отчитане. Промяната засяга и измервателните уреди в абонатните станции.

Когато в сграда - етажна собственост, всички инсталирани средства са с дистанционно отчитане, на крайните ползватели ще се осигурява информация за фактурирането въз основа на реалното потребление или за потреблението въз основа на показанията на топлинния разпределител поне веднъж месечно, реши парламентът.

Разпоредбите за ежемесечните фактури влизат в сила от 1 януари 2022 г. От тази дата, когато в една сграда всички инсталирани уреди за измерване на парното и топлата вода или на енергията за охлаждане са с дистанционно отчитане, сметките по реално потребление се правят поне един път месечно. Предвижда се тази информация да може да се предоставя и чрез интернет и да се актуализира толкова често, колкото позволяват измервателните уреди и използваните системи. Дотогава на крайните ползватели ще се осигурява информация за фактурирането поне веднъж на тримесечие при поискване или когато крайните ползватели са предпочели да получават електронни фактури, а в останалите случаи - два пъти годишно, но при условие че всички измервателни уреди в сградата са с дистанционно отчитане.

Определена е и националната цел за енергийна ефективност за 2030 г., като за подпомагане изпълнението й се въвежда нова схема за задължения за енергийни спестявания и се посочват задължените лица, в които се включват и търговците на течни горива, които продават на крайни клиенти повече от 2000 тона годишно. Първоначално се предвиждаше задължението да обхваща търговците на течни горива, които продават над 500 тона годишно.

Коментари: 0