Тръгват масови проверки на каски за скиори и сноубордисти

Миналата зима два продукта са спрени от продажба

Тръгват масови проверки на каски за скиори и сноубордисти
4253 ~ 4 мин. четене

По разпореждане на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) Александър Манолев, стартира национална кампанийна проверка „Безопасни зимни спортове 2017“. Инспекторите на агенцията ще проверяват каски за скиори в алпийски дисциплини и за сноубордисти, които се предлагат в търговката мрежа в големите градове и зимните курорти.

Каските за скиори и сноубордисти са един от най-важните лични предпазни средства при практикуване на зимни спортове. Те гарантират безопасността на потребителя от евентуални травми на главата. Затова ДАМТН провежда масирана проверка на тези продукти за поредна година.

Данните показват, че следствие на контрола значително намаляват случаите на несъответствия. През 2015 г. инспекторите са констатирали, че около 42% от проверените каски са не отговарят на изискванията за тях. За девет от тях ДАМТН е издала заповеди за спирането им от разпространение и изтеглянето им от пазара.

През 2016 г. са проверени 134 вида каски, които са се предлагали на българския пазар. От тях около 28%, или 37 вида са били с констатирани несъответствия. Само за 2 модела се е наложило спирането им и изтеглянето им от пазара.

Сред най-честите нарушения, които инспекторите са установили през изминалите две години са липса на превод на български език на задължителни информационни текстове, които трябва да са нанесени трайно на всяка каска. Това би затруднило потребителя при избора на правилната екипировка за себе си, което от своя страна ще доведе до риск за него при нейната употреба. 

Друго установено несъответствие е липса на инструкция на български език. Това е важно, защото в нея производителят е описал всички указания за безопасна употреба на каската. Заради това са извършени редица срещи с отговорните икономически оператори, в това число са вносители от трети страни на Европейския съюз или дистрибутори, които доставят в България каски, произведени в ЕС. Резултатите показват, че голяма част от производителите са предприели коригиращи действия към продуктите и са ги привели в съответствие с действащото законодателство.

Масовите проверки ще продължат цялата седмица, като в нейния ход ще бъдат проверявани търговски обекти, където се продават каски за скиори и сноубордисти. Потребителите могат да се запознаят по-подробно и с полезните съвети за личните предпазни средства, които са публикувани на сайта на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (www.damtn.government.bg).

От агенцията предоставиха и съвети към потребителите, когато избират каска: 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЧНИТЕ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА СКИОРИ И СНОУБОРДИСТИ

ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Е ВАЖНО ДА ЗНАЯТ следното за каска за скиори в алпийски дисциплини или за сноубордисти:

1.   Тази категория продукти са лични предпазни средства (ЛПС) от II категория и са предназначени за ползване от деца и възрастни.

2.   Тези ЛПС са предназначени да намалят риска от нараняване на черепа и на главата, обхваната от каската при евентуални инциденти с потребителя, тъй като това би довело до смъртна злополука или трайно инвалидизиране.

3.   Изключително важно за безопасността на всеки потребител, в това число и на децата, е да използват каска при практикуване на зимни спортове.

4.   На всяка каска производителят трябва да е нанесъл трайно маркировка за съответствие СЕ. Това показва, че ЛПС са произведени по европейските изисквания за безопасност.

5.   Потребителското търсене на каските е довело до разработката на два класа от тези ЛПС, както следва:

a.   от class A, които защитават по-голяма площ от главата на потребителя, тъй като те нямат отвори за вентилация и комфорт. В резултат на това с тях, потребителят би постигнал по-висока степен на защита;

b.   от class В, които дават възможност за по-добра вентилация и по-добро чуване, при употребата им, тъй като имат отвори и вентилационни клапи, но те са с по-ниска степен на защита.

ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Е ВАЖНО ДА ЗНАЯТ СЛЕДНОТО ПРИ ИЗБОРА на своята каска за скиори в алпийски дисциплини или за сноубордисти:

1.   Производителят е задължен да постави на всяка каска трайната информация и на български език, която в законодателството е нарича: маркировка за идентификация. Тя трябва да бъде четлива за потребителя и да остане такава през целия период на ползване на ЛПС, като съдържа следното:

- номер на европейския стандарт, ЕN 1077;

- име или търговска марка на производителя;

- модел;

- едно от следните уточнения за класа на каската:

-   „каска за скиори в алпийски дисциплини и за сноубордисти – class A” или

-   „каска за скиори в алпийски дисциплини и за сноубордисти – class В”;

- размер или обхват от размери на каската, записан като обиколка на главата (в cm);

- тегло на каската, закръглено до най-близките 50g;

- година и тримесечие на производство.

 Всеки потребител трябва да има предвид, че когато производителят е предвидил подложката за удобство/комфорт на каската да се сваля за почистване/пране, възможно е трайната маркировка за идентификация, да е поставена на вътрешната твърда част на каската.

2.   Всяка каска трябва да се придружава от инструкция за употреба на езика на страната, за която е предназначена за продажба, т. е. на български език. Тя трябва да съдържа следната информация за ЛПС:

- условия за поддържане, почистване и съхранение;

- подходящи аксесоари, които да се използват към каската;

когато корпусът на ЛПС е произведен от материал, за който се знае, че се влияе неблагоприятно при допир с въглеводороди, почистващи течности, бои, лепенки/картинки или други външни добавки;

- каската трябва да бъде регулирана така, че тя да пасва добре на главата на потребителя;

- указание за препоръчания начин за поставяне на каската на главата и носенето й от потребителя, например да се поставя така, че да предпазва челото на потребителя, като се поясни, че с избутването на каската назад към тила, няма да се постигне предвидената защита на главата.

- Предупреждение, че каската трябва да се изхвърли или смени с нова, ако е била подложена на силни удари;

- следният текст:

„Каски от class A и class В са предназначени за ски алпийски дисциплини, сноубордисти и подобни групи. Каски от class A осигуряват по-голяма защита. Каските от class В осигуряват по-добра вентилация и по-добра възможност за чуване, но защитават по-малка площ от главата и осигуряват по-ниска степен на защита на потребителя от проникване”.

Подкрепи Economic.bg