„Трейс“ опроверга Николай Нанков за качеството на пътя край Своге

Компанията смята, че е изпълнила всичко според заданието на АПИ, а ако е имало проблем, надзорът е трябвало да реагира

„Трейс“ опроверга Николай Нанков за качеството на пътя край Своге
Георги Желязков Автор: Георги Желязков
В България асфалтовите смеси се изпълняват по европейските стандарти, към които има национални приложения БДС ЕN 13108-1 и БДС ЕN 13108-5, а стандартът за скален материал е БДС ЕN 13043. Горепосочените стандарти регламентират влагането на варовикови скални материали под формата на каменно брашно, едър и дребен скален материал. Има рецепти за асфалтови смеси, които се проектират със 100% скален материал, има рецепти, които определят да бъде вложен едър скален материал с коефициент на полиране над 50%.

С това компанията изпълнител на пътя край Своге, където в събота се обърна автобус и загинаха 17 души, опровергава регионалния министър Николай Нанков, който във вторник заяви публично, че е абсолютно недопустимо да има варовик или доломит в асфалта, защото, по неговите думи, тези материали имат склонност да се полират.

От „Трейс“ напомнят, че договорът за изпълнение на проекта е сключен през 2006 г. според условията на Международната банка за развитие и са публикувани от Международния съюз на инженерите-консултанти (FIDIC, - Червена книга). Също така напомнят, че в проекта участва АПИ като възложител и тя защитава интересите на държавата.

Фирмата инженер е Mott Macdonald, известна британска инженерингова международна компания. Нейната работа е да проектира и надзирава дейностите, с което да защитава интересите на държавата. По правилата на Червената книга FIDIC инженерът администрира договора, контролира работата и упълномощава плащанията. Инженерът е представител на възложителя с делегирани правомощия и винаги когато изпълнява задължения или упражнява правомощия, действа в полза на възложителя.

За самият избор на ДЗЗД „Трейс Своге“ като изпълнител, от „Трейс“ посочват, че това се е случило по правилата и процедурите на Програма „Транзитни пътища V“, на база на международното ратифицирано споразумение за нея, а не по Закона за обществените поръчки. 65% от финансирането е на Европейската инвестиционна банка.

Възложителят предоставя одобрен от него проект на инженера и изпълнителя. Всички дейности по изпълнението на този проект са извършени в рамките на договорните условия с изричното одобрение на инженера след съгласуване с възложителя, се казва в становището на „Трейс“. Също така, съгласно изискванията на договора са представени всички банкови гаранции за договорените срокове.

Относно изнесените данни за изпратени до нас писма, изискващи отстраняване на твърдени дефекти на основание на гаранционната ни отговорност като изпълнител – уведомяваме Ви, че когато сме получавали кореспонденция, коректно адресирана съобразно изискванията на договорните условия по ФИДИК, сме реагирали съобразно предписанията на договора. „Трейс Груп Холд“ АД е сред малкото в България строителни публични компании, с кристално ясна собственост и капитал на Софийската Фондова Борса, се казва още в позицията на „Трейс“.
Коментари: 0