ЕИБ подписа гаранционни споразумения за €200 млн. с три български банки

Уникредит, ОББ и ПроКредит ще финансират малки, средни и междинни предприятия

ЕИБ подписа гаранционни споразумения за €200 млн. с три български банки

Три български банки подписаха гаранционно споразумение с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) за кредитиране на малки, средни и междинни предприятия. Общата гарантирана сума на заемите, които Уникредит Булбанк, ОББ и ПроКредит ще предоставят по силата на споразумението, е 195 млн. евро. Те ще са с по-ниска лихва от пазарната, с по-малко лично обезпечение и по-дълъг срок на погасяване.

Допустимите кредити по програмата ДЖЕРЕМИ са гарантирани на 50% от ЕИФ. Заемите са насочени към фирми с до 499 души персонал. Допустими ще са множество бизнеси, без съществени ограничения за икономически сектор на дейност. Сред основните кредитоискатели са производствените предприятия, компаниите от сектор транспорт, както и тези, осъществяващи търговия на дребно и едро.

Уникредит Булбанк ще предостави на предприятията заеми за общо 100 млн. евро, като кредитите ще се отпускат през следващите три години. Обединена българска банка (ОББ) ще отпусне гарантирани заеми на стойност 70 млн. евро по програмата, а ПроКредит Банк - до 25 млн. евро.

На днешната церемония присъства и вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) Лиляна Павлова. Тя отбеляза, че 2019 г. е била много успешна за финансовата институция в България, тъй като ЕИБ е насърчила операции за общо 359 млн. евро. Проектите са били както в публичния, така и в частния сектор.

„С растящи темпове използвахме Инвестиционния план за Европа, за да финансираме иновативни проекти.  Убедена съм, че нашето финансиране има съществено значение за хората и дава тласък на икономическото развитие на България.  Все пак, тези близо 3800 дружества, които се възползваха от операциите на Групата на ЕИБ през изминалата година, осигуряват работа на близо 79 хил. души в цялата страна“, отбеляза Павлова.

Тя заяви, че ЕИБ възнамерява да продължи да работи за подобряване на социалната, икономическата, транспортната и екологичната инфраструктура и за по-нататъшното развитие на публичния и частния сектор в страната, както и за финансиране на инициативи в подкрепа на ангажиментите на България в областта на климата.

„ЕИБ е важен партньор на страната ни при осигуряване на проектно финансиране за изпълнението на инфраструктурни обекти и при изпълнението на проекти, финансирани със средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. От особено важно значение за България е техническата помощ, която Банката предоставя“, обясни  финансовият зам.-министър Маринела Петрова.

Коментари: 0