Цените на имотите в България са растели най-много през първото тримесечие на 2019 г.

Най-голямо увеличение на годишна база е отчетено в Латвия

Цените на имотите в България са растели най-много през първото тримесечие на 2019 г.

Снимка: Economic.bg/Архив

Цените на имотите в България са се увеличили с 5.3% през третото тримесечие на 2019 г. спрямо същия период на предходната година, става ясно от последните данни на Евростат. Статистиката показва, че най-драстично увеличение в цените на имотите, на годишна база, е отчетено през първото тримесечие на миналата година, когато растежът беше 7.3%.

Като цяло в Европейския съюз е отчетено повишение на цените на жилищата през третото тримесечие на 2019 г. Ръстът е с 4.1% на годишна база както в Еврозоната, така и в останата част на ЕС. В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. пък е отчетено повишение от 1.4% в Еврозоната и 1.5% в ЕС.


Най-голямо нарастване на цените на годишна база, за разглеждания период, е регистрирано в Латвия, Словакия, Люсембург и Португалия. Съответно с 13.5, 11.5, 11.3 и 10.3%. В сравнение с предходното тримесечие пък най-голям ръст е регистриран в Латвия (+3.9%), следвана от Словения (+3.1%).

От данните на европейската статистическа служба се вижда, че намаление в цените на имотите през третото тримесечие на 2019 г. в сравнение с второто, е отчетено в Кипър (-5.9%), Унгария (-1.5%) и  Дания (-0.6%). Следвани от Италия (-0.3%) и Финландия (-0,1%).

Коментари: 0