Цените на луксозните жилища растат

Причината е несъответствие между търсене и предлагане на международния пазар

Цените на луксозните жилища растат
Несъответствието между търсенето и предлагането на луксозни жилища води до ръст в цените на международния пазар, показва новият анализ на Luxury Portfolio International, част от Leading Real Estate Companies of the World, партньор на българската консултантска компания за имоти в луксозния сегмент Unique Estates.

В резултат на ръста в световното богатство, търсенето на луксозни жилища с цел покупка остава високо, като 38% от платежоспособните клиенти предвиждат подобен тип инвестиция през следващите три години. В същото време, интересът към продажби остава значително по-нисък – 23%. Това несъответствие на пазара води до по-високи цени. 

За да бъдат купувачите във възможно най-добра позиция, експертите съветват да планират инвестицията си отрано. По последни данни на световния пазар, сега е идеалното време за продажба на имот, тъй като конкуренцията е ниска, а търсенето – голямо.

Световното население със свръхвисоки нива на нетни приходи (нетна стойност от 30 милиона долара или повече) се е увеличило с 13% за една година, като вече наброява 255 810 души. Капиталът, с който тази група разполага, също е нараснал с 16% и в момента достига 31.5 трилиона щатски долара, показват още данните. 

„Покупката на дом е най-големият индикатор за успех и се възприема не само като интелигентна финансова инвестиция, но и като важен двигател за създаване на богатство. В последните години наблюдаваме стабилно икономическо и пазарно развитие както в световен мащаб, така и в България в частност. Това обуславя нарастване на интереса към имоти в луксозния сегмент и навлизане на световните тенденции за отлично качество и ексклузивност и у нас“, коментира Весела Илиева, управляващ партньор в Unique Estates.

За повечето купувачи на луксозни имоти емоционалната стойност, която носи дадено жилище, превъзхожда практическите му характеристики. Повечето клиенти виждат своя дом като много повече от място за обитаване или просто инвестиция. 78% от купувачите в световен мащаб развиват дълбока връзка с жилището си, която се превръща във важен фактор при сделките с имоти от най-висок клас. Споменатата емоционална стойност е основополагаща, тъй като създава у платежоспособните клиенти чувството за сигурност и спокойствие, които са от огромно значение при избора на дом.

Сред останалите фактори за покупка на луксозен имот са физическите характеристики (парцел, местоположение и цялостно оформление), средата и архитектурният стил на жилището. Клиентите във високия сегмент изразяват силни предпочитания към имоти в градска среда, като в различните региони се забелязват известни разлики по отношение на изискванията на купувачите. 

Платежоспособните клиенти в Близкия изток и Азия например търсят жилище, което се отличава с много пространство, съвременни и модерни архитектурни стилове. Европейците пък проявяват най-силен интерес към имоти, обзаведени в традиционен стил, като предпочитанията им за общ размер на жилището са най-малки в сравнение с тези в останалите региони.
Коментари: 0