Туристите масово са нощували в 4- и 5-звездни хотели през април

Отчитаме ръст на приходите от нощувки

Туристите масово са нощували в 4- и 5-звездни хотели през април

През април 2016 г. в страната са функционирали 1 985 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване (табл. 1 от приложението). Броят на стаите в тях е 72.1 хил., а на леглата - 150.8 хиляди. В сравнение с април 2015 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се запазва приблизително на същото ниво, докато леглата в тях се увеличават с 16.0%, сочи доклад на Националния статистически институт (НСИ).

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2016 г., е 814.4 хил., или с 12.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 15.5%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

През април 2016 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 73.1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 35.1% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 18.4% от нощувките на чужди граждани и 31.6% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 8.5 и 33.3%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през април 2016 г. се увеличават с 19.9% в сравнение със същия месец на 2015 г. и достигат 413.6 хиляди. От всички пренощували лица 68.3% са българи, като по-голямата част от тях (65.6%) са нощували в места за настаняване с 1 и 2 или 3 звезди и са реализирали средно по 1.9 нощувки. Пренощувалите чужденци са 131.0 хил., като 73.2% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.1 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през април 2016 г. е 21.9%, като се увеличава с 1.2 процентни пункта в сравнение с април 2015 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 26.5%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 23.3%, и с 1 и 2 звезди - 15.6%.

Приходите от нощувки през април 2016 г. достигат 37.8 млн. лв., или с 12.1% повече в сравнение с април 2015 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от български граждани - с 13.1%, така и от чужди граждани - с 10.9%.                

Коментари: 0