Туроператорите вече могат да кандидатстват за COVID помощ

Фирмите имат възможност да получат до 4% от оборота си за 2019 г.

Туроператорите вече могат да кандидатстват за COVID помощ

Снимка: Economic.bg/Архив

744 ~ 1 мин. четене

От днес туроператорите и турагентите вече могат да кандидатстват за финансова подкрепа от държавата. Безвъзмездната помощ е в размер до 4% от оборота без ДДС на фирмите за 2019 г. Общо предвиденият ресурс е 51 млн. лв., който идва от държавния бюджет, а не чрез преструктуриране на европейски програми.

Мерки срещу COVID-19

Въпреки това от обявяването на идеята за подпомагането на туроператорите до сега минаха повече от два месеца.

Предоставената помощ е за компенсиране на загуби в периода от 1 март до 31 декември 2020 г.

Допустими кандидати са предприятия, опериращи като туроператори или туристически агенти, регистрирани в съответствие със Закона за туризма и вписани в Националния туристически регистър, които към момента на подаване на заявлението за помощта имат сключена валидна застраховка „Отговорност на туроператора“.

Подаването на заявленията за държавна помощ се извършва по електронен път чрез попълване на формуляр за кандидатстване и придружаващите документи чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ), чрез модула „Е-кандидатстване“.

Подкрепи Economic.bg