МРРБ предлага отлагане на техническите паспорти за сградите

МРРБ предлага отлагане на техническите паспорти за сградите

Снимка: Economic.bg/Архив

1520 ~ 1 мин. четене
Автор: Economic.bg

Срокът за изготвяне на технически паспорти на сградите се удължава с две години – до 31 декември 2024 г. Това предвижда проект за изменение на наредбата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, предложен за обществено обсъждане. Причината за промяната на срока е пандемията от COVID-19 и очакваните времеви и финансови затруднения за собствениците.

Досега копия за техническите паспорти са предоставени за 10 803 сгради или 0.39% от регистрираните общо 2 763 240 нови и съществуващи такива, според данните на Агенцията по геодезия, картография и кадастър към месец април 2021 г. Към края на 2020 г. броят на обновените съществуващи жилищни сгради с технически паспорти е малко над 2200, което в относителен дял е под 0.11 %.

За необходимостта от удължаването на срока бе алармирано още преди изборите. Експерти настояваха, че 2022 г. е твърде скоро, а гражданите се оплакваха от цените, които трябваше да платят. 

Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд предвижда до 2050 година да бъдат обновени 60% от жилищния фонд и близо 17% от нежилищния, като площта на обновените сгради от целия сграден фонд се очаква да бъде над 45%. 

Според нея мерките за енергийна ефективност и енергоспестяване трябва да бъдат съчетани по подходящ начин с техническите мерки за устойчивост на конструкцията, безопасност в случай на пожар, хигиена, здраве и околна среда, достъпност и безопасност при експлоатация, устойчиво използване на природните ресурси. Идеята на техническата паспортизация е да подпомогне устойчивото развитие на сградния сектор. 

Коментари: 0