UniCredit с 22% ръст на печалбата за третото тримесечие на 2018 г.

Нетният резултат достига 1,8 млрд. евро

UniCredit с 22% ръст на печалбата за третото тримесечие на 2018 г.

Снимка: UniCredit

Нетната оперативна печалба на UniCredit (УниКредит) за третото тримесечие на 2018 г. показва устойчивото финансово представяне на групата, достигайки 1.8 млрд. евро (с почти 22% повече спрямо същия период на миналата година). 

Увеличение се наблюдава и при кредитните обеми за периода, които нарастват с 9 млрд. евро спрямо предното тримесечие. В същото време оперативните разходи продължават да намалят до 2.6 млрд. евро, което е с близо 3% по-малко от миналото тримесечие.

Нетната печалба на UniCredit за деветмесечието на годината достига 6 млрд. евро, което представлява 15% ръст спрямо деветмесечието на 2017 г., благодарение на силното представяне на всички подразделения.

Приходите достигат 14.9 млрд. евро. Оперативните разходи намаляват с над 6% спрямо същия период на 2017 до 8 млрд. евро.

Регионът на Централна и Източна Европа продължава да е с основен принос за положителния резултат на групата, генерирайки нетна печалба от 428 млн. евро за третото тримесечие и 1.3 млрд. евро за деветте месеца.

"УниКредит има силни резултати за деветмесечието и се гордея с постигнатото от нашите екипи въпреки по-предизвикателната макроикономическа среда. Нетната оперативна печалба на групата за третото тримесечие е 1.8 млрд. евро, нараствайки с 21.9% на годишна база. През третото тримесечие предприехме някой предпазни действия, свързани с еднократни фактори, в това число обезценка на  дела ни в Yapi и провизии свързани със засилване на санкциите от страна на САЩ. Също така въвеждаме някои допълнителни мерки за засилване на капиталовите ни позиции. Като екип продължаваме да сме фокусирани върху изпълнението на Transform 2019, което върви изпреварващо и ще продължим да работим здраво, за да затвърдим позицията на УниКредит като паневропейски победител“, заяви при представянето на финансовите резултати главният изпълнителен директор на групата Жан Пиер Мустие.

Коментари: 0