УниКредит с 838 млн. евро нетна печалба за третото тримесечие

Тя достига 4.7 млрд. евро за първите 9 месеца на годината

УниКредит с 838 млн. евро нетна печалба за третото тримесечие
Нетната печалба на УниКредит за третото тримесечие достига 838 млн. евро, след приспадането на прихода от продажбата на Pioneer. Това е ръст от 87% на финансовия резултат спрямо третото тримесечие на 2016 година, съобщават от банката.

Приходите за третото тримесечие достигат 4.6 млрд. евро.

Оперативните разходи продължават да намалят до 2.8 млрд. евро, което е с 1,6% по-малко от миналото тримесечие и с 4.3% по-малко в сравнение с третото тримесечие на 2016 г.

Обобщените данни за първите девет месеца на годината също показват положителна тенденция.

Нетната печалба за периода  достига 4.7 млрд. евро (респективно 3 млрд. евро, ако бъде изваден ефекта от продажбата на Pioneer). Принос към този положителен резултат имат всички дивизии.

Оперативните разходи спадат на годишна база 3.8% до 8.6 млрд. евро.

Приходите за периода достигат 14.8 млрд. евро.

„В условията на подобряваща се икономическа среда в Европа и окуражаващи сигнали от Италия, нашата нетна печалба за третото тримесечие расте с 87% на годишна база. Това е сигурно доказателство, че стратегическият план Transform 2019 дава осезаеми резултати и е движеща сила за бизнеса на Групата. Благодарение на решителните действия от последните 12 месеца и преструктурирането на клоновата ни мрежа, виждаме динамика в бизнеса на всички дивизии, което води до увеличение от 423 хиляди клиенти и новоотпуснати кредити в размер на 52 млрд. евро от началото на 2017 г.“, коментира Жан Пиер Мустие, главен изпълнителен директор на УниКредит. 

Според него напредъкът в изпълнението на Transform 2019,благодарение на ангажираността на всички служители и скоростта на внедряване на промените, е в основата на подобрението на рейтинга на УниКредит от S&P до BBB със стабилна перспектива.

Коментари: 0