УНСС ще си сътрудничи със Софийска камара

Целта е изграждане на ефективни връзки и механизми за конкретно взаимодействие между висшето образование и бизнеса

УНСС ще си сътрудничи със Софийска камара
На 21.01.2015 г в УНСС бе подписано Споразумение за сътрудничество между УНСС, представляван отпроф. д.ик.н. Стати Василев Статев, ректор и Софийска търговско-промишлена камара, представлявана от Георги Чернев, председател.

Неговата цел е изграждане на ефективни връзки и механизми за конкретно взаимодействие между висшето образование и бизнеса.То ще сложи началото на съвместна дейност в няколко области, като Софийска търговско-промишлена камара ще организира представители на бизнеса да изнасят лекции в УНСС по теми свързани с икономиката на страната; ще съдейства за организиране на стажове на студенти във фирмите и други.

Координатор от страна на УНСС е доц. д-р Иван Стойчев, а от Софийска търговско-промишлена камара е Георги Чернев. От страна на Софийска камара присъстваха г-н Генчо Велев, управител на Институт за клинични експертизи ИКЕ и г-н Ивайло Йотов управител на Йотов и син, и двамата са членове на УС на Софийска камара. На подписването присъства и г-н Тодор Мадолев, директор маркетинг в Национален Институт за Изследване на Вино и Спиртни напитки.
Коментари: 0