Управленската програма на правителството ще бъде приета днес

План за стабилно развитие за времето на мандата ще бъде обсъден в МС

Управленската програма на правителството ще бъде приета днес

Проектът на Програма на правителството за стабилно развитие на Република България (2014-2018г.) ще бъде разгледан на днешното заседание на Министерския съвет, съобщават от пресцентъра на институцията.

Документът е разработен в изпълнение на Коалиционното споразумение за съставяне на проевропейско реформаторско правителство за устойчиво развитие на България. Той се базира на Програмната декларация, съдържаща приоритети, които ще допринесат за укрепване на държавността и ангажиране със състоятелни, ефективни и дългосрочни политики в области като съдебна реформа, здравеопазване, образование, пенсионна реформа, енергетика, изборно законодателство, демографска политика.

Визията, очертана от правителството, е България да бъде европейска държава, която спазва върховенството на закона и има институции, които работят в интерес на гражданите, гарантират ефективност и прозрачност и създават условия за достоен живот и личностно развитие.

Управленската програма обхваща 21 области, за чието развитие кабинетът набелязва 423 конкретни цели и 1155 мерки. С приемането на документа кабинетът застава зад своите ангажименти за насърчаване на прозрачността, борбата с битовата престъпност и корупцията и използване на новите технологии за укрепване на управлението.

В дневния ред на кабинета е и проектът на нов закон за енергийната ефективност. С него се регламентира начинът за определяне на националната цел за енергийна ефективност за 2020 г. Въвежда се задължение във всички отоплявани и/или охлаждани сгради – държавна собственост, ежегодно да се предприемат мерки за подобряване на енергийните характеристики на поне 3% от общата им разгъната застроена площ. Регламентира се изискване всички големи предприятия да се подлагат на енергийно обследване поне веднъж на всеки четири години.

Със законопроекта се предвижда издаване на сертификат за отделни части в дадена сграда, в случай че тези части имат различно предназначение. В проектозакона е регламентирано също, че срокът на валидност на удостоверенията за вписване в публичните регистри на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, се увеличава от 3 на 5 години.

Тази промяна ще съдейства за намаляване на административната тежест пред бизнеса. Очаква се министрите да приемат наредба, която въвежда правила за безопасност на ски пистите и в ски зоните. Документът е първи по рода си. В него е регламентиран начинът по който ски пистите ще се квалифицират съобразно степента на тяхната сложност, характера и профила на терена във възходящ ред чрез използването на зелени, сини, червени и черни знаци.

Наредбата определя и правата и задълженията на заинтересованите субекти от предлагането и потребяването на туристически услуги върху територията на ски пистите и ски зоните. Целта е да се подобри и информираността на потребителите на туристически услуги, което е от ключово значение за всеки свободен пазар, и да се повиши тяхната сигурност при потребяването на тези услуги.

Коментари: 0