Управляващите да внимават с несъгласуваните действия

Ако „реформата“ в пенсионния модел започне да се осъществява, тя ще има за последица неизбежно сътресение на капиталовия пазар

Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България:

Управляващите да внимават с несъгласуваните действия
Автор: Татяна Явашева

Господин Велев, каквиса Вашите очаквания за икономическата и финансовата 2015 година?

Би следвало да очакваме по-стабилна 2015 г. – имаме функциониращ парламент и избрано от него правителство и не трябва да се очакват сътресения.

Казвате това твърде предпазливо. В какво трябва да се внимава?

Отделни събития във вътрешен и международен план ни карат да сме внимателни в прогнозите. Имам предвид както продължаващите санкции срещу Русия и отражението им върху българския бизнес, така и непремерени и несъгласувани със социалните партньори действия във вътрешен план.

Бяхте на протестите пред Народното събрание срещу пенсионната реформа. Защо?

Ако „реформата“ в пенсионния модел започне да се осъществява, тя ще има за последица неизбежно сътресение на капиталовия пазар, което ще рефлектира както върху инвестиционната дейност, така и върху публичните финанси. А това не работи в полза на стабилността. Всякакви бързи и кардинални изменения, без дебат и оценка на въздействието, не са в полза на стабилността. Такива действия отблъскват инвеститорите.

Как голямата геополитика ще се отразява на малка страна като България?

Малките страни понасят по-силно последиците при сътресения в голямата геополитика. Негативно се отразява на българския бизнес спадът на рублата – засяга се българският износ за Русия в секторите машиностроене, фармация, електротехника и други, а оттам и транспортът. Ще бъде засегнат пазарът на недвижимите имоти и строителството. Ще пострада туризмът.

Каква най-обща е прогнозата Ви за състоянието на външните пазари?

След срещата ни с министъра на икономиката и оповестените реформи за икономизиране на външната ни политика, очакваме активизиране на българските посланици и службите по търговско-икономическите въпроси в чужбина с оглед защита интересите на българските компании за насърчаване на износа и за привличане на инвестиции и туристи. Нужна е една по-прагматична външна политика, насочена към интересите на българската икономика. Те са важните и трябва да се имат предвид при формиране и отстояване на българската позиция в европейските институции.

Коментари: 0