Управляващите се разбраха да има „абсолютна давност“ за дълговете

ГЕРБ и НФСБ искат дълговете да се „изчистват“ след максимум 10 години без право на удължаване на срока

Управляващите се разбраха да има „абсолютна давност“ за дълговете

Снимка: Economic.bg/Красимир Свраков

Георги Желязков Автор: Георги Желязков
Абсолютна давност

Десетгодишна „абсолютна давност“. Това понятие са се разбрали да въведат управляващите от ГЕРБ и НФСБ с общ законопроект за промяна на Закона за задълженията и договорите. В момента законодателството в страната позволява сроковете да се подновяват за 5 години всеки път, когато  вземането е установено със съдебно решение.

Така управляващите опитват да постигнат компромисно решение – от една страна България не e транспонирала европейската директива за личния фалит, от друга – няма разбирателство в управляващата коалиция за законопроекта в тази посока, подготвен и представен от НФСБ наскоро.

В законопроекта се посочва, че „С изтичането на десетгодишната давност, се погасяват всички вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването ѝ, освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено“.

В мотивите към внесените в Народното събрание поправки се посочва, че така ще изчезне казусът с „вечния длъжник“. Посочва се, че сега се водят производства 10, 15 и повече години, като през цялото време на длъжника се начисляват лихви. Също така в законодателството е посочено, че дълговете се наследяват и след смъртта на длъжника.

Промените в Закона трябва да започне да действа шест месеца след обнародването му в Държавен вестник. В представената оценка на въздействието му липсват конкретни анализи и изчисления за въздействието му, като са посочени общи оценки, взети от мотивите по-горе.

Коментари: 0