Увеличава се износът на България към ЕС

Внасяме стоки най-вече от Германия, Италия и Румъния

Увеличава се износът на България към ЕС
152 ~ 2 мин. четене

През 2015 г. износът на България за ЕС се увеличава със 7.9% спрямо 2014 г. и е в размер на 29.1 млрд. лева . Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 69.1% от износа за държавите - членки на ЕС, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

През декември 2015 г. износът за ЕС се увеличава с 5.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.174 млрд. лева.

Вносът на България от ЕС през 2015 г. се увеличава с 5.5% спрямо 2014 г. и е на стойност 33.2 млрд. лв. по цени CIF . Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания. През декември 2015 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, се увеличава с 1.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.861 млрд. лв. по цени CIF.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за 2015 г. е отрицателно и е на стойност 4 174.5 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 1 952.7 млн. лева.

При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2015 г. в сравнение с 2014 г. най-голям ръст е отбелязан в секторите „Химични вещества и продукти“ (22.5%) и „Машини, оборудване и превозни средства” (12.5%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (3.2%).

При вноса от ЕС най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (25.3%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” (22.6%).

Подкрепи Economic.bg