В кои сектори се откриват най-много нови работни места у нас?

Данните са на Industry Watch Bulgaria

В кои сектори се откриват най-много нови работни места у нас?

През 2015 година три са основните области у нас, които са добавили най-много работни места – ИТ услуги, преработваща промишленост, аутсорсинг и други услуги. Това става ясно от публикувани в три графики данни на Industry Watch Bulgaria.


Не е изненадваща графиката с коефициентите на заетост според образованието за 2015 година. Тя показва, че хората с най-ниска степен на образование (начално и по-ниско) по-малко от 20% успяват да си намерят работа. С основно образование процентите се увеличават до малко над 30%. Близо 70% от хората със средно образование у нас са заети, а начело са тези с висше образование, които имат над 80% успеваемост при намирането на работа.

Графиката на увеличение на заетите по възраст през 2015 година показва, че заетостта предимно се увеличава при по-възрастните хора (над 55 г.) и от 35 до 54-годишна възраст. Сред младите (до 34 г.) се отбелязва по-ниска заетост.

Увеличаването на заетостта в тези сектори не е изненада, тъй като у нас и инвестициите в тях не спират да растат. Ако промишлеността се разбие на подсектори се вижда, че основният двигател на новата заетост е производството на автомобили, части за коли, метални изделия, производството на каучук и пластмаси, както и производството на електрически съоръжения.

У нас в аутсорсинг индустрията работят около 39 000 човека, а годишните приходи в сектора са около 1 млрд. евро. През последните години секторът се развива със средногодишен темп от 20% и страната редовно влиза в световните класации за най-добра аутсорсинг дестинация.

ИТ секторът у нас в последните години се развива с много бързи темпове. Информационните и комуникационните технологии неслучайно са сред най-търсените специалности в страната. По данни от месец ноември 2015 г. - най-високи доходи у нас получават студентите, завършили "Информатика и компютърни науки". Доходите им достигат средно над 3000 лв. месечно, а в сферата има кадри, които успяват да взимат и повече.

Коментари: 0