Блок V на АЕЦ „Козлодуй” получи лиценз за още 10 години работа

Модернизацията на двата блока струва на централата общо 674 млн. лвеа

Блок V на АЕЦ „Козлодуй” получи лиценз за още 10 години работа

Снимка: Economic

Автор: Александра Сотирова

Блок V на АЕЦ „Козлодуй” получи лиценза от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) за удължаване на срока на експлоатацията му за още 10 години - до 2027 г. Той бе връчен на официална церемония в Агенцията от председателя ѝ Лъчезар Костов на изпълнителния директор на АЕЦ-а Иван Андреев.

Дейноститеизвършени през последните няколко години по удължаването на живота на блок V предвиждат той да работи още 30 години, като на всеки 10 години той трябва да получава лиценз от Ядрената агенция. 

Модернизацията на двата блока струва на централата общо 674 млн. лв. като половината от тях са предвидени за V блок и вече са изплатени, а до края на 2019 г. трябва да бъдат изплатени и останалите. "Всички средства са изплатени от централата, без заеми", добави Андреев.

"Проектът за удължаване на срока на V и VI блок на АЕЦ „Козлодуй” е основна цел на централата", заяви още директорът.

По думите му ползите за цялото общество, които ще допринесе V блок, са огромни. "АЕЦ „Козлодуй” ще продължи да защитава своето лидерско място в българската енергетика и като една от най-надеждните атомни централи в ЕС и света", каза още той.

Проектът за удължаването на живота е реализиран на два етапа и всички предвидени дейности са успешно приключени.

Процесът за удължаване на живота на V и VI блок на АЕЦ „Козлодуй” фактически започна още през 2012 г., когато експертите са съгласували обхватът, модернизацията и сроковете на изпълнение. В резултат е разработена и представена в АЯР програма за удължаване на срока на експлоатация на 5-ти блок. Успоредно с проверките на АЯР са възложени две независими експертизи, които са включвали избрани аспекти от проведените специфични изследвания и оценка на ресурса на оборудването и на избрани отчети от продължаването на срока.

Прегледът на безопасността на блока е един от основните документи за подновяването на лиценза на ядрения блок, обясниха експертите. Изпълнени са най-високите изисквания на националните нормативни документи и на международните приети стандарти по безопасност. Прегледът и оценката са извършени от експерти на АЯР.

Оценката показва, че документите те демонстрират увереност в безопасната експлоатация на V-ти блок през заявения срок на действие на продължаващата се лицензия за срок от 10 години. На това основание е подготвена и подписана документацията за удължаването на лиценза.

Коментари: 0